Tilskudd, priser og stipend

Her finner du en samlet oversikt over alle tilskudd, priser og stipend i Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen har lyst ut midler til mentorordning og etablerertilskudd.

Formålet med ordningene er å øke kvaliteten og bedre resultatene i integreringsarbeid i Trøndelag med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.

Gjennom forskriften i ny Integreringslov, skal fylkeskommunen legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet. Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi.

Les mer om mentorordning og etablerertilskudd og send søknad

Sist oppdatert 04.09.2018