Idrettsstipend for ungdom

Emma Løkken var blant utøverne som fikk idrettsstipend fra fylkeskommunen i fjor.

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.

Søknadsskjema finner du her

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.
Søknadsskjema vil åpne for årets søknader 1. juli 2023.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er  kr 25 000,- . Ved store utgifter for din idrett kan du søke om stipend på inntil kr 50 000. Du kan ikke bruke stipendet til å betale for studier der det kan søkes Statens Lånekasse.

Retningslinjene finner du her: Retningslinjer for idrettsstipend for ungdom 

Samtykke for søkere under 18 år

For søkere under 18 år er det nødvending med en bekreftelse fra foresatte for at søknaden skal bli behandlet. Foresatte vil få automatisk beskjed om å gi samtykke når du har sendt inn din søknad.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30.08.2023. 
Stipendene vil bli utdelt på Idrettens Hederskveld i Trondheim 3.november 2023.

Kontaktperson:
Tove Helland Pedersen 
Rådgiver 
47 06 13 90

Sist oppdatert 25.08.2023