Idrettsstipend for ungdom

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år. Søknadsfrist 31.august.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er fra kr 10 000 til kr 25 000. Du kan ikke bruke stipendet til å betale for studier der det kan søkes Statens Lånekasse.

Retningslinjene finner du her: Retningslinjer for idrettsstipend for ungdom 

For søkere under 18 år

For søkere under 18 år er det nødvending med en bekreftelse fra foresatte for at søknaden skal bli behandlet. Slik bekreftelse kan du laste ned og skrive ut via linken nederst på denne side. Den underskrives av foresatte og sendes til fylkeskommen merket med "Søknad om idrettsstipend", navn og referansenummer. Du får referansenummer automatisk når søknad (digitalt skjema) sendes inn.
Postadresse: Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer.


Eller bekreftelsen kan skannes inn og sendes som vedlegg til . Husk å merk med "Søknad om idrettsstipend", navn og referansenummer.

Frist

Søknadsfrist er 31.08.2020

Digitalt skjema

Søknad gjøres via skjema på vår selvbetjeningsportalLes den korte innlendningen før du går til skjema.

Kommunenummer til bruk i søknaden

Kontaktperson:
Tove Helland Pedersen 
Rådgiver 
Tlf: 470 61 390

Sist oppdatert 19.08.2020