Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt og regionalt nivå

Foto: Inga Rossing

Tilskuddsordningen har som formål å støtte store idrettsarrangement på nasjonalt nivå, samt arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering på regionalt nivå.

 • Hvem kan søke: idrettslag, frivillige lag og organisasjoner og kommuner
 • Søknadsfrist: minimum 4 måneder før arrangementet starter
 • Søknadsbeløp: maksimalt kr 100.000

Opprett søknad

Hvem kan søke?

Arrangøren av idrettsarrangementet (mesterskapet) som idrettslag, frivillige lag og organisasjoner og kommunen kan søke om støtte.  Arrangører/arrangørselskaper som deler ut utbytte til sine eiere kan ikke være søker.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til idrettsarrangementer som oppfyller følgende kriterier;

 • Arrangementet skal fortrinnsvis ha «nasjonal eller internasjonal status» (NM, Norgescup etc) innen den aktuelle idretten
 • Kommunen, hvor arrangementet finner sted, skal støtte arrangementet
 • Arrangement for ungdom prioriteres
 • Arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement som er spesielt rettet mot inkludering, kan tildeles arrangement på regionalt nivå

Hva kan det ikke søkes støtte til?

 • Det kan ikke søkes støtte til arrangement hvor arrangører/arrangørselskaper utdeler utbytte til sine eiere
 • Ekstraordinære idrettsarrangement, for eksempel VM ski, omfattes ikke av denne ordningen.

Ta kontakt med oss om du er usikker på om ditt arrangement kan søke om støtte eller ikke.

Hvor mye kan det søkes om?

 • Det kan maksimalt søkes om kr 100.000
 • Søknadsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av det totale budsjettet

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har løpende søknadsfrist, men søknaden må være tilsendt fylkeskommunen senest 4 måneder før arrangementet skal gjennomføres.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Søknader behandles fortløpende og vurderes på om den er innenfor de politisk vedtatt retningslinjene for støtteordningen.

Hvilke vilkår stilles?

Det er viktig at alle som søker om tilskudd setter seg godt inn i våre retningslinjer. Retningslinjene beskriver blant annet forutsetningene for søknaden, informasjon om søknadens innhold samt krav til rapportering ved utbetaling. 

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Retningslinjer

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Søknaden må inneholde:

 • beskrivelse av arrangementet, med opplysninger om søker, samarbeidspartnere, antall deltakere etc.
 • budsjett og en finansieringsplan
 • bekreftelse på hvilken måte kommunen støtter idrettsarrangementet.

Rapportering og søknad om utbetaling gjøres via regionalforvaltning.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter arrangementet er gjennomført og senest to måneder etter at arrangementet er avholdt.

Kontaktperson

Tove Helland Pedersen
Rådgiver idrett
74 17 51 02 470 61 390
Sist oppdatert 10.04.2024