User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Jobbe hos oss?

Ledige stillinger

Oversikt over alle ledige stillinger i Trøndelag fylkeskommune

Andre stillinger

Ledige stillinger der arbeidsgiveransvaret er delt mellom fylkeskommunen og samarbeidspartnere.

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Hvordan er det å være ansatt hos oss?