Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Trøndelag fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter.

Vi jobber aktivt for å bygge og utvikle Trøndelag, drifter videregående skoler, driver tannhelsetjeneste, har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, ferge- og båttrafikk.

Mulighetene er mange og som ansatt i Trøndelag fylkeskommune er du med og bygger en region. Sjekk våre ledige stillinger, søk og bli en av oss!

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken bygger videre på visjonen til Trøndelag som er «Vi skaper historie». Arbeidsgiverpolitikken beskriver de verdier, holdninger og handlinger som organisasjonen står for. Den skal bidra til at organisasjonen når målene og hjelpe oss å se fremover mot forventede og fremtidige utfordringer.

Alle som jobber i fylkeskommunen er med å forvalte organisasjonens omdømme. Vi skal gi folk gode tjenester og være en medspiller for næringslivet og andre offentlige aktører. Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger til oss og opplevelser med oss - og er noe vi skaper i fellesskap.

Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 - Vedtatt av fylkestinget 4. oktober 2018

Mangfold og likestilling

Fylkeskommunen som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Fylkeskommunen er en IA- virksomhet (Inkluderende arbiedsliv) og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Offentlige søkerlister

I følge offentlighetsloven skal fylkeskommunen etter søknadsfristens utløp utarbeide søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på listen må du sende inn begrunnet søknad om reservasjon (gjøres som et steg i den elektroniske søkeprosessen/ Webcruiter). Søkerlister blir ikke publisert på nettsidene. De som ønsker innsyn må selv ta kontakt med saksbehandler.

Krav til søkere

Det stilles krav om politiattest for stillinger i skole og tannhelsetjenesten. Undervisningsstillinger har også spesielle vilkår for tilsetting.

Sist oppdatert 25.10.2019