User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Trøndelag fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter.

Vi jobber aktivt for å bygge og utvikle Trøndelag, drifter videregående skoler, driver tannhelsetjeneste, har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, ferge- og båttrafikk.

Mulighetene er mange og som ansatt i Trøndelag fylkeskommune er du med og bygger en region. Sjekk våre ledige stillinger, søk og bli en av oss!

Mangfold og likestilling
Fylkeskommunen som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Fylkeskommunen er en IA- virksomhet (Inkluderende arbiedsliv) og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Offentlige søkerlister
I følge offentlighetsloven skal fylkeskommunen etter søknadsfristens utløp utarbeide søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på listen må du sende inn begrunnet søknad om reservasjon (gjøres som et steg i den elektroniske søkeprosessen/ Webcruiter). Søkerlister blir ikke publisert på nettsidene. De som ønsker innsyn må selv ta kontakt med saksbehandler.

Krav til søkere
Det stilles krav om politiattest for stillinger i skole og tannhelsetjenesten. Undervisningsstillinger har også spesielle vilkår for tilsetting.

Sist oppdatert 05.07.2017