Vil du skape historie?

Trøndelag fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter.

Vi jobber aktivt for å bygge og utvikle Trøndelag, drifter videregående skoler, driver tannhelsetjeneste, har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, ferge- og båttrafikk.

Mulighetene er mange og som ansatt i Trøndelag fylkeskommune er du med og bygger en region. Alle våre ledige stillinger finner du i vår stillingsportal:

Ledige stillinger i Trøndelag fylkeskommune

 • 4300 ansatte
 • 32 videregående skoler
 • 15 400 elever
 • 4500 lærlinger
 • 51 tannklinikker
 • 100.000 tannbehandlinger årlig
 • 6000 km fylkesveg
 • 1350 bruer
 • 44 millioner kollektivreiser
 • 25 000 elever får skyss
 • Ca. 200 busslinjer
 • 6 båtruter
 • 11 fergesamband

FInn flere fakta her

 

Visjon - Vi skaper historie

Visjonen "Vi skaper historie" ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2017. I arbeidet med å finne en visjon ble både ansatte, innbyggere og fagfolk spurt. Det kom inn over 16 000 ord som forslag.

Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag, og for alle som bor i Trøndelag. 

Våre verdier

Verdiene sier noe om hva fylkeskommunen ønsker å bli identifisert med. Alle medarbeidere skal reflektere over hva verdiene betyr for egen adferd. 

Trøndelag fylkeskommunes verdier: 

 • Åpen og nysgjerrig i holdning
 • Modig og ansvarlig i handling

Verdiene kan blant annet bety at vi skal: 

 • lytte til forslag og nye idéer
 • være nysgjerrige og søke kunnskap
 • ha mot og evne til å omsette nye idéer til handling
 • lære av egne og andres erfaringer
 • utfordre vedtatte sannheter
 • gode karriere- og utviklingsmuligheter
 • 7,5 timers arbeidsdag med fleksitid og betalt lunsjpause
 • individuell avlønning, betalt reisetid og avspasering
 • gode pensjonsordninger og lånebetingelser i KLP/SPK
 • dekket mobiltelefon med fri bruk og datapakke
 • fleksibilitet og rom for individuelle tilpasninger
 • en jobb med mening
 • godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger

Organisasjonspolitikk

Organisasjonspolitikken bygger videre på visjonen til Trøndelag som er «Vi skaper historie». Organisasjonspolitikken beskriver de verdier, holdninger og handlinger som organisasjonen står for. Den skal bidra til at organisasjonen når målene og hjelpe oss å se fremover mot forventede og fremtidige utfordringer.

Alle som jobber i fylkeskommunen er med å forvalte organisasjonens omdømme. Vi skal gi folk gode tjenester og være en medspiller for næringslivet og andre offentlige aktører. Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger til oss og opplevelser med oss - og er noe vi skaper i fellesskap.

Organisasjonspolitikk 2023-2027 - Vedtatt av fylkestinget 19. oktober 2022

Mangfold og likestilling

Fylkeskommunen som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Fylkeskommunen er en IA- virksomhet (Inkluderende arbiedsliv) og vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. 7.juni 2023 ble vi sertifisert i "Likestilt arbeidsliv".

Les mer om likestilt arbeidsliv her.

Offentlige søkerlister

I følge offentlighetsloven skal fylkeskommunen etter søknadsfristens utløp utarbeide søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på listen må du sende inn begrunnet søknad om reservasjon (gjøres som et steg i den elektroniske søkeprosessen/ Webcruiter). Søkerlister blir ikke publisert på nettsidene. De som ønsker innsyn må selv ta kontakt med saksbehandler.

Krav til søkere

Det stilles krav om politiattest for stillinger i skole og tannhelsetjenesten. Undervisningsstillinger har også spesielle vilkår for tilsetting.

Sist oppdatert 12.06.2023