Trøndelag Fylkeskommune

Siste nytt

Trøndelag med eget klimabudsjett

Nye Trøndelag fylkeskommune skal legge frem et eget budsjett for å kutte i klimagassutslipp. Hensikten er at alle deler av fylkeskommunens tjenesteområder blir ansvarlige for å ta sin del.

Les mer

Nyheter

Gå til arkiv
Arbeidsutvalget
28-11-2016
Trøndersk strategi på politikernes bord

Det er et et drøyt år igjen til trøndelagsfylkene slås sammen. Det merkes på saklista når trønderpolitikerne samles 29.november. Vi overfører møtet direkte.

Les mer
au18101602
04-11-2016
Opptak av Arbeidsutvalget 18.oktober

Arbeidsutvalget møttes i Trondheim 18.oktober, Her kan du se opptak av møtet.

Les mer
folg-oss-direkte_18-okt_2560x1440
14-10-2016
Trøndelagspolitikerne møtes 18.oktober

Tirsdag 18.oktober møtes politikerne i Arbeidsutvalget. Møtet kan du følge direkte på denne siden.

Les mer

1.1. 2018 samles Trøndelag

I 1804 ble dagens Trøndelag delt i to. Delingen av daværende Trondhjems amt kom etter gjentatte klager fra stiftsamtmenn, som syntes det var besværlig å reise i det store og vanskelig administrerbare amtet.

Myndighetene i København tok hensyn til klagene og valgte i 1804 å dele det store Trondhjems amt i to. De nye amtene fikk navnene Søndre Trondhjems amt og Nordre Trondhjems amt. Fra 1919 fikk de dagens navn, Sør-Trøndelag fylke og Nord-Trøndelag fylke.

212 år etter delingen vedtok fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag å søke om sammenslåing av fylkene. 8.juni 2016 gjorde Stortinget det historiske vedtaket: Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slås sammen til Trøndelag fra 1.januar 2018.

I 1804 ble Trøndelag delt i to. 1.januar 2018 blir trøndelagsfylkene slått sammen igjen. Velkommen til Trøndelag fylke.

Les mer om Trøndelag