Videregående opplæring for voksne

Utdanning-voksenopplæring (Foto: Ronny Danielsen)

Videregående opplæring for voksne (voksenopplæring) er et gratis tilbud for innbyggere i Trøndelag. Vi tilbyr både studiekompetanse og flere yrkesfag. Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang. Grip muligheten – det er aldri for sent!

Opplæringstilbud i hvert fag er avhengig av etterspørsel, og tilbudet vil variere. Vi har utdanninger innen: 

 • Studiekompetanse (for å søke høyskoler og universitet) 
 • Fagbrev eller svennebrev (yrkesfaglig utdanning, for eksempel tømrer, kokk eller helsefagarbeider) 
 • Yrkeskompetanse (utdanning med tre år i skole, for eksempel helsesekretær)

Usikker på hva du vil bli? 

Her finner du informasjon om hvordan du sender søknad og hva du bør legge ved av dokumentasjon.  

Du kan søke hele året, men vi anbefaler å sende inn søknad i god tid før 1. mars for oppstart til høsten. Søker du etter 1. februar vil du kunne få tilbud om det er ledig plass. 

Søknadsprosess 

For å søke videregående opplæring for voksne,må du logge deg inn på søkeportalen (www.vinn.trondelagfylke.no).  

 1. Logg inn på www.vinn.trondelagfylke.no.  (tar litt tid før nettside kommer opp) Oppdater kontaktinformasjonen din. 
 2. Velg "opplæring», «realkompetansevurdering» og/eller «veiledning". Hvis du velger opplæring og/eller realkompetansevurdering, må du også legge inn ønsket sluttkompetanse.  
 3. Registrer all tidligere utdanning, kurs og eksamener, og last opp dokumentasjon. 
 4. Registrer all arbeidserfaring og annen aktuell erfaring, og last opp dokumentasjon.  
 5. Du får en bekreftelse i søkeportalen når søknaden er fullført og sendt.  
 6. Du vil motta meldinger og vedtak i søkeportalen underveis i saksbehandlinga. Disse blir du varslet om på SMS. Du må logge inn i søkeportalen for å lese meldingene. Husk at noen meldinger krever svar fra deg. 
 7. Les nøye gjennom alle meldinger og vedtak du får, her vil du finne viktig informasjon. 

Denne dokumentasjonen må du laste opp: 

 • Dokumentasjon på all tidligere skolegang 
 • Fag-/svennebrev 
 • Bekreftelse på arbeidserfaring/praksis 

Mangler du dokumentasjon på utdanning?  

Ta kontakt med lærestedet/skolen der du tok utdanningen din for kopi av kompetansebevis/vitnemål. Dersom du ikke klarer å skaffe dokumentasjon så må du skrive det i søknaden, under «tilleggsopplysninger».    

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge, må dokumentasjon være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter.  

Hvis du ikke har fullført norsk grunnskoleopplæring må du dokumentere en av disse: 

 • 9-årig allmenn grunnopplæring i hjemlandet ditt  
 • kommunen din har realkompetansevurdert og godkjent norsk grunnskoleopplæring. 

Faget engelsk må være inkludert i denne grunnopplæringen. Ta kontakt med den kommunen du bor i hvis du ikke har dette. 

Har dufullført høyere utdanning i utlandet, må du først søke HKDIR (tidligere NOKUT) (Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no) om godkjenning av din utdanning. Svar fra HKDIR laster du opp i søknaden din i VINN. 

Legg gjerne også inn resultat av norskprøve i søknaden dersom du har dette.  

Når du søker videregående opplæring for voksne, får du svar så fort søknaden din er ferdig behandlet. Det er et sentralt inntak som behandler alle søknadene. Har du spørsmål om søknaden din, ta kontakt på:vokseninntak@trondelagfylke.no 

Når søknad er behandlet vil du motta: 

 • Vedtak om retten din til opplæring 
 • Vedtak med resultat fra en eventuell realkompetansevurdering  
 • Opplæringsplan som viser hvilke fag du mangler, ogoversikt på når du vil få opplæring ifagene 
 • Vedtak om eventuelt inntak  

Du har klageadgang på vedtak. Informasjon om det får du i brevene.  

Vedtak om inntak sendes som regel ut i månedene juni - august. Skolene sender ut velkomstbrev når oppstart er klart.  

Utsending av brev skjer iVINN (hvor du søkte opplæring), og når du mottar ny informasjon vil du få en SMS om å logge deg inn for å lese melding. Husk at du må svare på tilbud om skoleplass. 

Søknaden din behandles av sentralt inntak. 

For at søknaden din skal bli behandlet må du laste inn nødvendig dokumentasjon i søknaden. Det gjelder f.eks. vitnemål og/eller kompetansebevis fra grunnskole eller videregående skole, eventuell annen utdanning og dokumentasjon på relevant arbeidspraksis. Dette må lastes inn innen 10 dager etter at søknaden er sendt inn i VINN.Om nødvendig dokumentasjon ikke følger med søknaden, vil vi ta kontakt med deg for å etterspørre denne. Dette gjøre at det tar lengre tid før du får svar på søknaden din.Du vil få skriftlig svar på din søknad når den er ferdig behandlet.  

Opplysning om oppstart sendes ut i eget brev eller på SMS fra skolen du skal få opplæring på.Oppstart er som oftest i august/september. 

En realkompetansevurdering er en vurdering av all tidligere kunnskap du har opparbeidet deg. Enten gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller andre måter du har fått erfaring og kompetanse på. 

Dersom du ønsker en realkompetansevurdering, vil den bli vurdert opp mot læreplanen i faget du søker før opplæringen starter. Du kan få godkjent hele eller deler av opplæringen. Du må søke om realkompetansevurdering i søkeportalen. (www.vinn.trondelagfylke.no) 

Hvem kan få realkompetansevurdering? 

Hvis du har rett til videregående opplæring for voksne, har du også rett til gratis realkompetansevurdering. Du har også rett til realkompetansevurdering om du ikke ønsker opplæring. Vi realkompetansevurderer voksne uten rett dersom vi har kapasitet til det.  

For å få realkompetansevurdering må du krysse av for dette på søknaden din i VINN. (www.vinn.trondelagfylke.no) 

Alle over 19 år kan søke videregående opplæring for voksne, men søkere vil prioriteres etter fastsatte inntaksrekkefølge. Når vi vurderer en søknad om videregående opplæring for voksne, vil de med voksenrett ha førsteprioritet ved inntaket.  

Det er opplæringsloven § 4A-3 som definerer voksenretten.  

For å ha voksenrett må du:  

 • bli minimum 25 år det kalenderåret du sender inn søknad 
 • ha lovlig opphold i Norge 
 • ha fullført grunnskole eller tilsvarende 
 • ikke ha fullført videregående opplæring tidligere 

Du bør også ha brukt opp ungdomsretten din. Dersom du fortsatt har ungdomsrett, men har behov for å ta voksenopplæring må du søke om det. Søknadsskjema finner du her

Yrkesfaglig rekvalifisering 

Du kan få tilbud om plass dersom du har fullført og bestått videregående opplæring tidligere, men nå trenger å ta et nytt fag-/svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning.Dette kan for eksempel gjelde deg som har behov for omskolering. 

Påbygg til generell studiekompetanse 

Dersom du har bestått fag- og yrkesopplæring, kan du ha rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hvis du har oppnådd yrkeskompetanse uten å ha bestått fellesfag (praksiskandidat, fagbrev på jobb osv), kan du søke generell studiekompetanse 

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du ønsker, eller hvilke fag du trenger til utdanningen du ønsker å ta? Har du andre spørsmål omkring utdanningsvalg? Ta kontakt medKarrieresenteret Trøndelag.(Hovedside - karrieretrondelag.no) Tjenesten er gratis. 

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby fleksibel undervisning. Les mer her. Trøndelag nettskole (trondelagfylke.no) 

Deltakere i voksenopplæringa har anledning til å kjøpe bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen til bruk i opplæringen. Informasjon om dette gis i vedtak om inntak. Du kan lese mer om ordningen her. (Elev-PC - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)) 

Praksiskandidat/ fagbrev på jobb

Er du ufaglært, men har erfaring fra et yrke? Sjekk hvordan du kan ta fag-/svennebrev her.(Andre veier til fag-/svennebrev - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)) 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

MFY er en fleksibel vei fram til fag-/svennebrev. Les mer her. (Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)) 

Trøndelagsmodellen

Er du arbeidssøker eller permittert, og på jakt etter jobb? Vi kan tilby et unikt og skreddersydd utdanningsløp for deg. Les mer her. (Trøndelagsmodellen -skreddersydd veg til sikker jobb - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)) 

 

Dersom du har spørsmål om søknaden din, kan du kontakte oss på vokseninntak@trondelagfylke.no 

Som deltager ved voksenopplæring kan du søke om stipend og lån hos Lånekassen. (Lånekassen (lanekassen.no))  

Sist oppdatert 29.09.2023