Videregående opplæring for voksne

Kontakt oss

Finn den videregående skolen (koordineringsskole) som er ansvarlig for voksenopplæring i den regionen du er bosatt. Kart og kontaktopplysninger.

Slik søker du

Her finner du informasjon om søknad, og link til hvor du søker. Søknadsfrist er 1.mars.

Saksgangen

Hva skjer etter at du har søkt, og hvem kan du kontakte om hva.

Rett til videregående opplæring som voksen

Voksnes rett til videregående opplæring er regulert i kapittel 4A i Opplæringsloven

Realkompetansevurdering

Din realkompetanse kan sies å være din reelle kompetanse du har opparbeidet deg på alle arena. Se mer om det og hvordan får du slik vurdering.

Om opplæringstilbudene

Litt om hvordan opplæringstilbudene blir til og hva som ble igangsatt inneværende skoleår

Ulike veier til fag-/svennebrev

Har du erfaring fra et yrke og er ufaglært? Sjekk hvordan du kan ta fag-/svennebrev.

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

MFY er en fleksibel vei fram til fag- eller svennebrev. Les mer her.

Nettskole

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg.

Karriereveiledning

Trenger du veiledning og har spørsmål om utdanning? Ta kontakt med ett av våre karrieresenter.

Trøndelagsmodellen - skreddersydd veg til sikker jobb

Er du arbeidssøker eller permittert og på jakt etter jobb? Vi kan tilby et unikt og skreddersydd utdanningsløp for deg.

Datamaskin

Deltagere med voksenrett har anledning til å kjøpe subsidiert bærbar datamaskin til bruk i opplæringen.

Adult education

The adult education service offers education at upper secondary level for adults.