User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Voksenopplæring

Senter for voksenopplæring

Finn ditt nærmeste voksenopplæringssenter og informasjon om hvordan du kommer i kontakt med det.

Søk plass

Slik søker du opplæring, realkompetansevurdering og/eller veiledning.

Videregående opplæring for voksne

Hvor, hva og hvem. Hvem kan søke? Hva vil det si å ha "voksenrett"?

Sluttkompetanse

Våre utdanningstilbud kan føre fram til yrkes- eller studiekompetanse. (fag-/svennebrev, generellstudiekompetanse)

Realkompetansevurdering

Hva er realkompetanse, hvordan får du det, og hva ligger til grunn for vurderingen?

Karrieresenter

Trenger du veiledning og har spørsmål om utdanning? Ta kontakt med ett av våre karrieresenter.

Praksiskandidat

Har du erfaring fra et yrke og er ufaglært? Sjekk om du kan ta fag-/ svennebrev som praksiskandidat.

Nettskolen

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby et fleksibelt undervisningsopplegg.

Adult education

The adult education service offers education at upper secondary level for adults.