Videregående opplæring for voksne

Utdanning-voksenopplæring (Foto: Ronny Danielsen)

Videregående opplæring for voksne (voksenopplæring) er et gratis tilbud for innbyggere i Trøndelag. Vi tilbyr både studiekompetanse og flere yrkesfag. Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang. Grip muligheten – det er aldri for sent!

Opplæringstilbud i hvert fag er avhengig av etterspørsel, og tilbudet vil variere. Vi har utdanninger innen: 

 • Studiekompetanse (for å søke høyskoler og universitet) 
 • Fagbrev eller svennebrev (yrkesfaglig utdanning, for eksempel tømrer, kokk eller helsefagarbeider) 
 • Yrkeskompetanse (utdanning med tre år i skole, for eksempel helsesekretær)

Usikker på hva du vil bli? 

Planlagte skoletilbud for voksne 24/25

Når du søker videregående opplæring for voksnesøker dusluttkompetansen du ønsker å oppnå. Det finnes hele 197 sluttkompetanser, og det vil ikke være planlagte skoletilbud for alle disse hvert år. Planlagte opplæringstilbud gjenspeiler behovet for kompetanse i arbeidslivet, og vil bli prioritert igangsatt på bakgrunn av søkertall.Under finner du oversikten over hvilkesluttkompetanser det er planlagt skoletilbud for voksne i Trøndelag kommende skoleår.  

Helse- og oppvekstfag:  
Innen helse- og oppvekstfag er det planlagt skoleløp innen følgende sluttkompetanser 

Helsearbeiderfag  

 • Etter nye modulstrukturerte læreplaner; Olav Duun videregående skole, Verdal videregående skole, Ole Vig videregående skole, Fosen videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter vgo (TROVO) 
 • For de som allerede har vg1 bestått eller er realkompetansevurdert er det planlagt vg2 Helsefagarbeiderfag ved Olav Duun videregående skole, Verdal videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole, Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 

Barne- og ungdomsarbeiderfag  

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Meldal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 

Ambulansefaget 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 
 • Vg2 Ambulansefag tilbys annethvert skoleår ved Olav Duun. Neste gang skoleåret 2025/2026.  

 Apotekteknikk 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 
 • Vg2 Helseservicefag er planlagt ved Levanger videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO).  
 • Vg3 Apotekteknikk er planlagt ved Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO).  

Helsesekretær 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO). 
 • Vg2 Helseservicefag er planlagt ved Levanger videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO).  
 • vg3 Helsesekretær er planlagt ved Levanger videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO). 

Tannhelsesekretær 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO). 
 • Vg2 Helseservicefag er planlagt ved Levanger videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO).  
 • Vg3 Tannhelsesekretær er planlagt ved Verdal videregående skole for skoleåret 2024/2025 

Fotterapi 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag er planlagt ved; Olav Duun videregående skole, Levanger videregående skole, Steinkjer videregående skole, Ole Vig videregående skole, Johan Bojer videregående skole, Gauldal videregående skole, Orkdal videregående skole og Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO). 
 • Vg2 Fotpleie og ortopediteknikk ved Steinkjer videregående skoleSiste gang skoleåret 2024-2025. 
 • Vg3 Fotterapi ved Steinkjer videregående skole. Siste gang skoleåret 2025-2026. 

Det er også mulig å søke andre sluttkompetanser. Tilbud vurderes igangsatt når søkeroversikten foreligger. For søkere som ønsker andre sluttkompetanser enn det som er nevnt, så er det mulig å søke læreplass etter fullført og bestått vg1 Helse- og oppvekstfag.  

Bygg- og anleggsteknikk 
Innen bygg- og anleggsteknikk er det planlagt skoleløp innen følgende sluttkompetanser;  

Tømrerfaget 

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikkved Steinkjer videregående skole, Tiller videregående skole, Melhus videregående skole og Gauldal videregående skole. 
 • Vg2 Tømrerved Steinkjer videregående skole og Tiller videregående skol

Betongfaget  

 • Etter nye modulstrukturerte læreplaner; ved Charlottenlund videregående skole 
 • For de som allerede har Vg1 bestått eller er realkompetansevurdert er det planlagt vg2betong og mur ved Verdal videregående skole og Melhus videregående skole   

Rørlegger  

 • Etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 
 • For de som allerede har Vg1 bestått eller realkompetansevurdering vg2 rørlegger ved Verdal videregående skole og Melhus videregående skole 

Det er også mulig å søke andre sluttkompetanser innen bygg- og anlegg. Tilbud vurderes igangsatt når søkeroversikten foreligger.  

Renholdsoperatørfaget etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Maler- og overflateteknikk etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Snekkerfag etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Elektro og datateknologi 

Elektrikerfaget, Elektroreparatørfaget, Energimontørfaget, Heismontørfaget, Signalmontørfaget og togeletriker

 • Vg1Elektro og datateknologi ved Steinkjer videregående skole og Meldal videregående skole 
 • Vg2 elenergi og ekomved Steinkjer videregående skole og Meldal videregående skole 

Det er mulig å søke andre sluttkompetanser innen elektro og datateknologi. Etter vg1 elektro og datateknologi kan man ha resten av opplæringen i bedrift. 

Restaurant- og matfag 

Kokkfaget  

 • Etter nye modulstrukturerte læreplaner; Byåsen videregående skole 
 • Vg2 Kokk- og servitørfag; ved Steinkjer videregående skole og Byåsen videregående skole (for de som allerede har vg1 bestått eller realkompetansevurdering)  

Det er også mulig å søke andre sluttkompetanser, som; ernæringskokk (MFY), servitørfaget. Ved Steinkjer videregående skole er det planlagt vg1 Restaurant- og matfag for de som ønsker andre sluttkompetanser enn kokk og ernæringskokk.  

Salg, service og reiseliv 

Salgsfaget  

 • Etter nye modulstrukturerte læreplaner ved Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 
 • Vg2 Salg og reiseliv er planlagt ved Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) (for de som allerede har vg1 bestått eller realkompetansevurdering)  

 Reiselivsfaget, Service- og administrasjonsfaget, sikkerhetsfaget;  

 • Vg1Salg, service og reiseliv ved Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 
 • Vg2 Salg og reiseliv/ eller vg2 service sikkerhet og administrasjon ved Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO) 

Teknologi- og industirfag

CNC-maskineringsfag, Grafisk produksjonsteknikk, Industrimekanikerfag, Industrimontørfag, Industrioppmålingsfag, Industrirørleggerfag, Industrisnekkerfag, NDT-kontrollørfag, Platearbeiderfag, Sveisefag, Vaskerifag og Verktøymakerfag 

 • Vg1 Teknologi- og industrifag ved Olav Duun videregående skole, Verdal videregående skole, Gauldal videregående skole, Byåsen videregående skole og Charlottenlund videregående skole  
 • Vg2 Industriteknologi ved Verdal videregående skole og Gauldal videregående skole 

Gjenvinningsfag etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Produksjonsteknikkfag etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Bilfaget - lette kjøretøy, bilfaget – tunge kjøretøy, hjulutrustningsfaget, motormekanikerfaget, motorsykkelfaget, reservedelsfaget  

 • Vg1 Teknologi- og industrifag ved Olav Duun videregående skole, Verdal videregående skole, Gauldal videregående skole, Byåsen videregående skole og Charlottenlund videregående skole  
 • Vg2 Kjøretøy ved Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og Byåsen videregående skole 

Logistikkfaget etter nye modulstrukturerte læreplaner; er under vurdering 

Yrkessjåfør, Kran- og løfteoperasjonsfaget, Logistikkfaget, Sykkelmekanikerfaget  

 • Det er avsatt noen plasser til voksne ved ordinært tilbud på Vg2 Transport og logistikk ved Ole Vig videregående skole.  

Det er mulig å søke andre sluttkompetanser innen teknologi- og industrifag. Etter vg1 kan man ha resten av opplæringen i bedrift. 

Studiekompetanse 

Påbygning til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram: Dersom du har fagbrev/svennebrev kan du søke påbygging til generell studiekompetanse. Tilbudet er planlagt ved følgende skoler;  

 • Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole, Orkdal videregående skole, Trondheim voksenopplæringssenter videregående skole (TROVO), Nettskolen 

Fag for studiekompetanse: Det er også mulig å oppnå studiekompetanse gjennom å ta de 6 studiekompetansefagene; norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og historie. Tilbudet er planlagt vedTrøndelag nettskole 

Har du allerede sendt inn søknad om voksenopplæring skal du fortsette å logge deg inn på VINN (https://vinn.trondelagfylke.no/) for å se søknaden din og ha dialog med sentralt inntak til voksenopplæring. Eventuelt inntak til voksenopplæring vil du få på denne portalen. Logg deg også inn når du får SMS-varsel om at du har fått nytt dokument/melding.

Er du ny søker til voksenopplæring må du logge deg inn på VIGO https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VoksenFnrLogin. Dialogen med sentralt inntak til voksenopplæring vil skje her og ved hjelp av SMS-varsel.

Denne dokumentasjonen må du laste opp: 

 • Dokumentasjon på all tidligere skolegang 
 • Fag-/svennebrev 
 • Bekreftelse på arbeidserfaring/praksis 

Mangler du dokumentasjon på utdanning?  

Ta kontakt med lærestedet/skolen der du tok utdanningen din for kopi av kompetansebevis/vitnemål. Dersom du ikke klarer å skaffe dokumentasjon så må du skrive det i søknaden, under «tilleggsopplysninger».    

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge, må dokumentasjon være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter.  

Hvis du ikke har fullført norsk grunnskoleopplæring må du dokumentere en av disse: 

 • 9-årig allmenn grunnopplæring i hjemlandet ditt  
 • kommunen din har realkompetansevurdert og godkjent norsk grunnskoleopplæring. 

Faget engelsk må være inkludert i denne grunnopplæringen. Ta kontakt med den kommunen du bor i hvis du ikke har dette. 

Har dufullført høyere utdanning i utlandet, må du først søke HKDIR (tidligere NOKUT) (Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no) om godkjenning av din utdanning. Svar fra HKDIR laster du opp i søknaden din i VINN. 

Legg gjerne også inn resultat av norskprøve i søknaden dersom du har dette.  

For at søknaden din skal bli behandlet, må du laste inn nødvendig dokumentasjon i søknaden. Det gjelder for eksempel vitnemål og/eller kompetansebevis fra grunnskole eller videregående skole, eventuell annen utdanning og dokumentasjon på relevant arbeidspraksis. Dette må lastes inn innen 10 dager etter at søknaden er sendt inn i VINN. Om nødvendig dokumentasjon ikke følger med søknaden, vil vi ta kontakt med deg for å etterspørre denne. Dette gjøre at det tar lengre tid før du får svar på søknaden din.

Det er sentralt inntak som behandler alle søknadene. Har du spørsmål om søknaden din, ta kontakt på: vokseninntak@trondelagfylke.no 

Når søknad er behandlet vil du motta: 

 • Vedtak om retten din til opplæring 
 • Vedtak med resultat fra en eventuell realkompetansevurdering  
 • Opplæringsplan som viser hvilke fag du mangler, og oversikt på når du vil få opplæring i fagene 
 • Vedtak om eventuelt inntak  

Du har klageadgang på vedtak. Informasjon om det får du i brevene.  

Vedtak om inntak sendes som regel ut i månedene juni - august. Skolene sender ut velkomstbrev når oppstart er klart.  

Utsending av brev skjer VINN (hvor du søkte opplæring), og når du mottar ny informasjon vil du få en SMS om å logge deg inn for å lese melding. Husk at du må svare på tilbud om skoleplass. 

Opplysning om oppstart sendes ut i eget brev eller på SMS fra skolen du skal få opplæring på.Oppstart er som oftest i august/september. 

Datamaskin/PC 

Deltakere i voksenopplæringa har anledning til å kjøpe bærbar datamaskin gjennom fylkeskommunen til bruk i opplæringen. Informasjon om dette gis i vedtak om inntak. Du kan lese mer om ordningen her. (Elev-PC - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)) 

Støtte hos Lånekassen 

Som deltager ved voksenopplæring kan du søke om støtte hos Lånekassen. (Lånekassen (lanekassen.no)) 

 

En realkompetansevurdering er en vurdering av all tidligere kunnskap du har opparbeidet deg. Enten gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller andre måter du har fått erfaring og kompetanse på. 

Dersom du ønsker en realkompetansevurdering, vil den bli vurdert opp mot læreplanen i faget du søker før opplæringen starter. Du kan få godkjent hele eller deler av opplæringen. Du må søke om realkompetansevurdering i søkeportalen. (www.vinn.trondelagfylke.no) 

Hvem kan få realkompetansevurdering? 

Hvis du har rett til videregående opplæring for voksne, har du også rett til gratis realkompetansevurdering. Du har også rett til realkompetansevurdering om du ikke ønsker opplæring. Vi realkompetansevurderer voksne uten rett dersom vi har kapasitet til det.  

For å få realkompetansevurdering må du krysse av for dette på søknaden din i VINN. (www.vinn.trondelagfylke.no) 

Alle over 19 år kan søke videregående opplæring for voksne, men søkere vil prioriteres etter fastsatte inntaksrekkefølge. Når vi vurderer en søknad om videregående opplæring for voksne, vil de med voksenrett ha førsteprioritet ved inntaket.  

Det er opplæringsloven § 4A-3 som definerer voksenretten.  

For å ha voksenrett må du:  

 • bli minimum 25 år det kalenderåret du sender inn søknad 
 • ha lovlig opphold i Norge 
 • ha fullført grunnskole eller tilsvarende 
 • ikke ha fullført videregående opplæring tidligere 

Du bør også ha brukt opp ungdomsretten din. Dersom du fortsatt har ungdomsrett, men har behov for å ta voksenopplæring må du søke om det. Her finner du søknadsskjema.

Yrkesfaglig rekvalifisering 

Du kan få tilbud om plass dersom du har fullført og bestått videregående opplæring tidligere, men nå trenger å ta et nytt fag-/svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning.Dette kan for eksempel gjelde deg som har behov for omskolering. 

Påbygg til generell studiekompetanse 

Dersom du har bestått fag- og yrkesopplæring, kan du ha rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hvis du har oppnådd yrkeskompetanse uten å ha bestått fellesfag (praksiskandidat, fagbrev på jobb osv), kan du søke generell studiekompetanse 

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du ønsker, eller hvilke fag du trenger til utdanningen du ønsker å ta? Har du andre spørsmål omkring utdanningsvalg? Ta kontakt meKarrieresenteret Trøndelag.(Hovedside - karrieretrondelag.no) Tjenesten er gratis. 

Et nettbasert fagtilbud som skal tilby fleksibel undervisning.

Her kan du lese mer om Trøndelag nettskole 

Praksiskandidat/ fagbrev på jobb

Er du ufaglært, men har erfaring fra et yrke? Her kan du se hvordan du kan ta fag-/svennebrev 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) er en fleksibel vei fram til fag-/svennebrev.  Her kan du lese mer om MFY.

Trøndelagsmodellen

Er du arbeidssøker eller permittert, og på jakt etter jobb? Vi kan tilby et unikt og skreddersydd utdanningsløp for deg. Her kan du lese mer om Trøndelagsmodellen 

 

Dersom du har spørsmål om søknaden din, kan du kontakte oss på vokseninntak@trondelagfylke.no 

Som deltager i voksenopplæring kan du søke om støtte hos Lånekassen.

Sist oppdatert 02.10.2023