Opplæring i bedrift

Lærling i Trøndelag

Her finner du informasjon om det å være lærling/lærekandidat.

Andre veier til fag-/svennebrev

Her finner du informasjon om ordningene praksiskandidat, praksisbrevkandidat og fagbrev på jobb.

Trøndelagsmodellen

Er du arbeidssøker og ønsker å ta fagbrev innen et yrke som mangler arbeidskraft?

Bedrifter og opplæringskontor

Her finner du informasjon om lærebedrifter og rollen til opplæringskontor

Prøvenemnder

Prøvenemnda har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver

Aktiviteter og kurs

Her finner du en oversikt over kurs, samlinger og opplæringsmateriell

Årets lærling og lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune deler hvert ut pris til årets lærling og lærebedrift. Her kan du foreslå din kandidat.

Fagfornyelsen i bedriftsopplæring

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet.

Samfunnskontrakten

Arbeid for samfunnskontrakten i Trøndelag

Digitalt skolebevis

Høsten 2018 innførte Trøndelag fylkeskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.

Skjema og bestillingstjenester

Skjema og bestillingstjenester for kandidater som skal gjennomføre opplæring i bedrift, og har tilretteleggingsbehov eller manglende fullføring

Etter- og videreutdanning

For faglige ledere, instruktører, prøvenemder, opplæringskontor, bedrifter, formidlingskoordinatorer.

Fag-, svenne- og kompetansebrev

Her finner du informasjon om vitnemål/kompetansebevis, fag-, svenne- og kompetansebrev, samt utdeling av disse.

Konferanser

Her legges presentasjoner fra Trøndelag fylkeskommunes konferanser

Ansatte fag- og yrkesopplæring

Fordeling av lærefag og opplæringskontor