User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplæring i bedrift

Lærling i Trøndelag

Her finner du informasjon om det å være lærling/lærekandidat.

Andre veier til fag-/svennebrev

Her finner du informasjon om alternative løp for yrkesfagene

Bedrifter og opplæringskontor

Her finner du informasjon om lærebedrifter og rollen til opplæringskontor

Prøvenemnder

Prøvenemnda har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver

Aktiviteter og kurs

Her finner du en oversikt over kurs, samlinger og opplæringsmateriell

Skjema

Skjema tilknyttet opplæring i bedrift

Årets lærling og lærebedrift

Hvert år kårer Yrkesopplæringsmenda årets lærling og årets lærebedrift

Digitalt skolebevis

Høsten 2018 innførte Trøndelag fylkeskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.

Etter- og videreutdanning

For faglige ledere, instruktører, prøvenemder, opplæringskontor, bedrifter, formidlingskoordinatorer.