User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplæring i bedrift

Læreplass

Her finner du informasjon om det å være lærling, lærekandidat og praksisbrevkandidat

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Bedrifter og opplæringskontor

Her finner du informasjon om lærebedrifter og rollen til opplæringskontor

Prøvenemnder

Prøvenemnda har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver

Aktiviteter og kurs

Her finner du en oversikt over kurs, samlinger og opplæringsmateriell

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet skal bidra til at du får det du har krav på som lærling eller elev i videregående skole.

Skjema

Skjema tilknyttet opplæring i bedrift

Aktuelt

Her ligger nyheter og informasjon om prosjekter