Lærling i Trøndelag

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke svenne- eller fagprøver, men får et kompetansebevis. Rundt 200 programområder fører til fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Lærlingsamling

Her finner du info om lærlingesamlinger, konferanser og andre aktiviteter for lærlinger og lærekandidater.

Hvordan bli lærling eller lærekandidat

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift.

Rettigheter og plikter

Her finner informasjon om lære- og opplæringskontrakt, arbeidskontrakt, lønn, stipend og andre rettigheter og plikter som gjelder.

Læreplaner i fag

Læreplanene bestemmer innholdet i opplæringen. Opplæring i bedrift har egne læreplaner.

Lærlingeråd i Trøndelag

Et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse.

Å være lærling i utlandet

Lyst til å være lærling i utlandet?

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet gir deg informasjon om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.

Påbygg for lærlinger

Her kan du finne potensielle lærebedrifter og mulige læreplasser

Veileder rusforebyggende arbeid

Tips og råd i rusforebyggende arbeid tilpasset ulike målgrupper.

Lærlingbevis

Digitalt lærling- og elevbevis bl.a. for skyss

Korona

Små eller store bekymringer? Har du spørsmål omkring lærekontrakten og læretid? Er du permittert og lurer på rettighetene dine?

Lærlinger i Trøndelag

Vi løfter frem lærlinger som trives i jobben sin, og viser fram den store bredden i valgmuligheter.