Lærlingerådet i Trøndelag

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 28.2.2018 å opprette et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker.

Lærlingerådet skal:

  • sikre lærlinger påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker som angår dem
  • være et talerør for lærlinger og styrke fylkeskommunens og andre aktørers bevissthet om lærlingers rett til medvirkning
  • stimulere til økt samfunnsengasjement blant ungdom generelt og lærlinger spesielt
  • bidra til å sikre lærlinger god opplæring og et godt læringsmiljø

Klikk her for mer info om lærlingeordningen.

Irene Laukholm
Rådgiver
74 17 43 12 934 31 841
Sist oppdatert 15.10.2021