Læreplaner i fag

Læreplanene er forskrifter til opplæringsloven og bestemmer innholdet av hva opplæringa skal består. Læreplanene er bygd opp slik:

  • overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
  • læreplaner for fag
  • fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Læreplanene som gjelder for opplæring i bedrift heter Vg3/opplæring i bedrift

Les mer om læreplaner og søk etter læreplaner hos Utdanningsdirektoratet.

Sist oppdatert 19.12.2022