User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Lærlingesamling og andre aktiviteter

Hodestups inn i arbeidslivet eller…… ?

Trøndelag fylkeskommune arrangerer lærlingesamlinger i samarbeid med Opplæringskontorene i Trøndelag.

Delta på Lærlingesamling!

Innholdet i samlingen skal gi alle fremtidige fagarbeideren et godt rammeverk, der viktige forhold som har stor betydning for livsmestring, og den faglige kompetansen blir presentert. Samlingens tema har fokus på økonomi, egen helse, miljø og sikkerhet, trafikk, plikter og rettigheter i arbeidsforhold.

Ved påmelding må dette avtales med bedrift eller opplæringskontor. 

Deltagelse på samlingen er gratis for alle i et læreforhold og det serveres lunsj til alle deltagere


Ta kontakt

Sist oppdatert 03.07.2019