User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Lærlingesamling og andre aktiviteter

Hodestups inn i arbeidslivet eller…… ?

Trøndelag fylkeskommune arrangerer lærlingesamlinger i samarbeid med Opplæringskontorene i Trøndelag.

 

Velkommen til lærlingesamling i Trøndelag 2019 

På hodestups inn i arbeidslivet eller…… ? 

Film lærlingesamling 2018 

Trøndelag fylkeskommune arrangerer lærlingsamlinger i samarbeid med Opplæringskontorene i Trøndelag. 

Lærlingen skal være trygg og kjent med sine plikter og rettigheter som lærling og arbeidstaker i bedriften. Lærlingen skal få innspill som kan bidra til å mestre de livsutfordringer som hun/han vil stå overfor i læretiden. Samlingens tema har fokus på økonomi, livsmestring, helse, miljø og sikkerhet, plikter og rettigheter i arbeidslivet.

 

Lærlingesamlinger 2019 

TID

STED

ARENA

DATO

PÅMELDING

08.00 – 15.00

Trondheim

Strinda vgs

08. oktober

HER

 

Trondheim

Strinda vgs

09. oktober

HER

 

Trondheim

Strinda vgs

10. oktober

HER

 

Oppdal

Oppdal vgs

15. oktober

HER

 

Orkdal

Orkdal vgs

16.oktober

HER

 

Røros

Røros vgs

17. oktober

HER

 

Hitra/Frøya

Guri Kunna vgs, avd. Frøya

22. oktober

HER

 

Fosen

Fosen vgs

23. oktober

HER

 

Steinkjer

Steinkjer vgs

29. oktober

HER

 

Namsos

Olav Duun vgs

30. oktober

HER

 

Rørvik

Ytre Namdal vgs

31. oktober

HER

 

Levanger

Nord Universitet

05. november

HER

 

Levanger

Nord Universitet

06. november

HER

 

Stjørdal

Ole Vig vgs

07. november

HER

Ved påmelding må dette avtales med bedrift eller opplæringskontor. 

Deltagelse på samlingen er gratis for alle i et læreforhold og det serveres lunsj til alle deltagere.

Invitasjonen videresendes av opplæringskontor og bedrifter til alle 1.års lærlinger/lærekandidater. 

 

Trondheim/Strinda vgs. 8.oktober

 • SEOS- Elektrofagenes      opplæringskontor
 • EBA Trøndelag avd. BYGGOPP      Trøndelag
 • Senter for Opplæring i      anleggsgartnerfaget (SOA) 

Trondheim/Strinda vgs. 9.oktober

 • Trondheim kommune
 • OKS Trøndelag SA 

Trondheim/Strinda vgs. 10.oktober

 • Opplæringskontoret for      mat- og servicefag (OKMS)
 • Opplæringskontoret for      Blikk, tak og ventilasjon (BTV)
 • Møller Bil Skolen      Opplæringskontor
 • Opplæringskontoret for      statlige virksomheter (OK stat)
 • Opplæringskontoret for      teknologifag sør i Trøndelag (OTEK-S)
 • Opplæringskontoret for      Anlegg- og bergfag i Trøndelag (OKAB)
 • Selvstendige lærebedrifter

 

Mai Helen Reksen

Mobil: +47 45469961

E-post: mairek@trondelagfylke.no

Ellen Beathe Berbu

Mobil: +47 48183538

E-post: ellbe@trondelagfylke.no

 

Våre samarbeidspartnere 

 

 

 

 

 

For påmelding til konferansen, trykk her

 

 

 

Sist oppdatert 20.09.2019