User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Finn læreplass og bedrift

Her kan du finne oversikt over opplæringskontor som har lagt ut læreplasser på sine hjemmesider. Du kan også søke opp bedrifter som kanskje kan ta inn lærling.

Opplæringskontorenes ledige læreplasser

OKS Trøndelag SA 

Lærlingekompaniet i Trøndelag

Opplæringskontor og bedrifter i Trøndelag

Med utgangspunkt i lærefag kan du finne opplæringskontor med medlemsbedrifter og selvstendige lærebedrifter. Søk i oversikten her

Lærebedrift på utdanning.no    www.finnlærebedrift.no

 

  • Videofilm med enkel forklaring på hvordan du finner lærebedrifter på www.utdanning.no
  • Videofilm med enkel forklaring på hvordan du finner lærebedrifter på www.finnlærebedrift.no

Ledige læreplasser lyses også ut på www.finn.no og www.nav.no

Sist oppdatert 21.10.2019