Korona

Små eller store bekymringer? Har du spørsmål omkring lærekontrakten og læretid? Er du permittert og lurer på rettighetene dine?

Er du lærling eller lærekandidat og har spørsmål omkring din situasjon nå i en vanskelig tid?

Små eller store bekymringer? Har du spørsmål omkring lærekontrakten og læretid? Er du permittert og lurer på rettighetene dine?

Ta kontakt med oss på epost eller telefon:

e-post: fagopplaring@trondelagfylke.no  

telefon: 74171400

Ellers kan ditt opplæringskontor bistå, hvis din bedrift er tilknyttet et slikt. Kontaktinformasjon finner du her

Informasjon fra NAV om rettigheter ved permittering og søknadsskjema om dagpenger finner du her

Ellers er det også mulig å kontakte:

Elev- og lærlingeombudet: elevombudet@trondelagfylke.no

Lærlingerådet: laerlingraadet@gmail.com

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Seksjon fag- og yrkesopplæring, Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 15.05.2020