Elev- og lærlingombudet (ELOT)

Elev- og lærlingombudet (ELOT) jobber for å sikre dine rettigheter som elev, lærling og lærekandidat i videregående opplæring. Vi jobber for din rett til et trygt og godt skole- og læringsmiljø og trygge inkluderende lærebedrifter. Du kan spørre oss om alle rettigheter og plikter du har som elev, lærling eller lærekandidat. Vi hjelper deg i enkeltsaker hvis du trenger det. VI HAR TAUSHETSPLIKT OG ER GRATIS Å KONTAKTE.
Kontaktinfo

Elev

Du har rett til tilpasset opplæring og medvirkning, i et trygt og godt skolemiljø.

Lærling og lærekandidat

Lærebedriften skal legge til rette for tilpasset opplæring, og et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Nyttige lenker

Bli bedre kjent med dine rettigheter og plikter.

Informasjon på flere språk

Bli kjent med rettigheter, plikter og utdanningstilbud i videregående opplæring

Kontaktinfo

Kontakt Elev- og lærlingombudet med spørsmål du har som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring