Elev- og lærlingombudet

Er du lærling eller elev og har spørsmål om opplæringen din på videregående skole eller i din lærebedrift? Er du utsatt for mobbing eller trakassering? Vi er her for DEG for å gi råd og veiledning i «store og små» spørsmål. All veiledning er GRATIS og VI HAR TAUSHETSPLIKT!
Kontaktinfo

Hvem er elev- og lærlingombudet

Trøndelag fylkeskommune har to elev- og lærlingombud.

Personvern

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt. Ønsker du å være anonym, er det også helt greit.

Elev

Det er ca.16500 elever med ungdomsrett fordelt på 32 skoler i Trøndelag, i tillegg kommer de private skolene.

Lærling

I Trøndelag fylkeskommune er det ca 4500 lærlinger/lærekandidater. Som lærling går du fra å være skoleelev til å bli midlertidig ansatt i en lærebedrift.

Sosiale medier

Elev- og lærlingombudet bruker Facebook som en opplysnings- og informasjonskanal.

Elev- og lærlingeombudene i Norge

Elev- og lærlingombudene er fylkeskommunale ombud som er etablert etter politiske vedtak i de respektive fylkesting.