Du har rett til å si ifra og bli hørt!

Kontakt Elev- og lærlingombudet med spørsmål du har som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring.

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

  • Elever, lærlinger og lærekandidater
  • Foreldre, foresatte og andre støttepersoner
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner og andre som ønsker samarbeid, innspill, kurs eller foredrag om læring- og arbeidsmiljø i videregående opplæring

Du kan kontakte oss på epost / telefon / sms, eller  bruk kontaktskjemaet her

Kontaktinfo: 

Benthe Asp
950 31 589 (Steinkjer)

Pia Immerstein Larsen
418 62 433 (Trondheim)

Elev-, lærling- og mobbeombudene  i Norge

Kontaktskjema

Kontakskjema du kan bruke finner du her.

Greit å vite om personvern:

Informasjon i saker er kun tilgjengelig for Elev- og lærlingombudet.
Ombudet rapporterer antall henvendelser til Fylkestinget i Trøndelag, men ingen kan identifiseres.

Sist oppdatert 23.03.2023