Digital lærlingsamling

​Årets lærlingesamling for alle 1.års lærlinger er digital. Innleggene her inneholder viktige tema og informasjon som er av stor betydning for lærlinger i møte med arbeidslivet. Digital lærlingesamling bidrar i satsningen «Bli verdens beste fagarbeider».

Lærling i Trøndelag

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke, ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

Personlig økonomi

Her gir vi deg mulighet til å reflektere rundt eget forbruk og tips og råd hvordan du kan bruke pengene dine smart.

Trøndelag politidistrikt

Vil du være på samme lag som politiet? Vi ønsker å hjelpe deg å nå dine drømmer og mål her i livet.

Arbeidslivets plikter og rettigheter

Vet du hva arbeidsgiver ser etter når de skal ansette nye folk til sin bedrift? Kjenner du dine rettigheter som ansatt? Vet du hva det vil si å ha et organisert arbeidsliv? Arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstakerorganisasjonen LO gir deg svar på dette.

Livsmestring og folkehelse

Hodebra handler om å ha det bra i kroppen og toppen.​ Gjør noe aktivt – gjør noe sammen – gjør noe meningsfylt.

Elev- og lærlingombudet

Her kan du bli kjent med elev- og lærlingombudet i Trøndelag.​ Hvem er elev- og lærlingombudet (ELO), og hva kan ELO hjelpe deg med?

Arbeidstilsynet

Nå kan du forberede deg på hva du bør gjøre, hva som forventes av deg og hva du kan forvente av arbeidsgiveren din før du begynner å jobbe.

Trafikksikkerhet

Her skal vi gi deg noen råd om hva du kan gjøre for å redusere risikoen med å ferdes i trafikken.

Lærlingrådet

Rådet skal sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker.