Lærling i Trøndelag

Unngå å gå hodestups inn i arbeidslivet!​

Overgangen​ fra skole til bedrift kan oppleves litt uoversiktlig, da det er mye nytt å venne seg til. I presentasjonen til Trøndelag fylkeskommune vil du få en veiledning på læreløpet.

Refleksjonsoppgaver:

En intern plan er med på å sikre at du får den opplæringen du skal ha, og at du får varierte arbeidsoppgaver. 

Underveisvurdering gir viktig informasjon om hva du mestrer og hva du må øve mer på.​

Fordi jeg lærer av å dokumentere når jeg reflektere over «Hva mestrer jeg godt og hva må jeg øve mer på?»​

To medlemmer i prøvenemnda i faget.

Trøndelag fylkeskommune logo (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)
Sist oppdatert 10.11.2020