Arbeidstilsynet

Målet til Arbeidstilsynet er at alle som jobber i Norge skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det betyr at alle skal være like friske når de går hjem som når de kommer på jobb.​

Her kan lære om hvor viktig det er med et godt samarbeid på arbeidsplassen, og hva som er ditt ansvar når du er på jobb.

Refleksjonsoppgaver:

Ja​

30 minutter hvis du arbeider mer enn 4 og en halv time daglig​.

En som passer på arbeidstakernes  interesser i saker som angår arbeidsmiljøet​.

Alle på arbeidsplassen.

Bilde av logoen til Arbeidstilsynet.
Sist oppdatert 10.11.2020