Dokumentasjon

Fag- og yrkesopplæring skriver ut vitnemål og kompetansebevis til alle som har gjennomført fagopplæring. Er du lærling, elev eller lærekandidat som har bestått prøven, vil du få tilsendt vitnemål eller kompetansebevis etter sluttdato i lærekontrakten din. Dersom du er praksiskandidat, blir kompetansebevis tilsendt etter avlagt prøve. Vitnemål/kompetansebevis er det gyldige verdidokumentet som dokumenterer at du har bestått fagopplæring. Ved innsøking til skole eller bekreftelse ovenfor arbeidsgiver er det vitnemålet/kompetansebeviset som skal benyttes.

Våren 2022 vil den årlige fag- og svennebrevsutdelingen bli gjennomført for kandidater som har bestått fagopplæring i 2021.
Etter nyttår vil du motta en invitasjon til utdelingen via e-post.
Ønsker du ikke å delta på utdelingen kan du krysse av for det på invitasjonen, og fag-/svennebrevet eller komptansebrevet vil bli sendt til deg per post i etterkant av utdelingen.

Duplikat

Trenger du en kopi av tidligere utstedt vitnemål/kompetansebevis eller fag-, svenne, kompetansebrev, koster det kr 400,- for et vitnemål/kompetansebevis og kr 500,- for fag-, svenne- eller kompetansebrev. 

Ny dokumentasjon

Hvis du har endret navn, forbedret karakterer eller ønsker vitnemål/kompetansebevis oversatt til engelsk, koster det kr 400,- for ny dokumentasjon.

Ved navneendring på fag-, svenne- eller kompetansebrev koster det kr 500,-. 

Ny dokumentasjon ved endring av fødselsnummer er gratis. 

Du sender bestillingen på e-post til: 

fagopplaring@trondelagfylke.no 

I emnefeltet skriver du: Bestilling av dokumentasjon.

E-posten må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Gateadresse, postnr og poststed
  • Hva du bestiller 

Du kan betale via vipps:

 

 

 

 

Merk betalingen din med Bestilling dokumentasjon. Ny dokumentasjon sendes per post når betalingen er registrert hos oss. 

Siden fag-, svenne- og kompetansebrevene er i A3-format må de som oftest hentes hos Posten, da de er for store til å leveres i postkassen.

Fag og yrkesopplæring sender to ganger i måneden melding til Helsedirektoratet om beståtte fagprøver. Helsedirektoratet kontakter deg med videre informasjon for fullføring av autorisasjonen.

Alle som har tatt et fag-/svennebrev kan bestille et lommefagbevis, på størrelse med et bankkort. Lomefagbevisene produseres av Idemia AS. Bestill lommefagbevis.

Sist oppdatert 25.05.2021