Prøvenemnder

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver. Prøvenemndas arbeid er viktig for kvalitet i fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Det er fylkeskommunen som oppnevner og administrerer prøvenemndene. Her finner du som medlem i en prøvenemnd informasjonen, kontaktopplysninger til avdeling utdanning og beskrivelse ved endringer.

Kontakt oss ved spørsmål om gjennomføring av fagprøve eller oppgaver i din prøvenemnd.

Epost: provenemnd@trondelagfylke.no

 Trøndelag fylkeskommune, fag- og yrkesopplæring, telefon: 74 17 40 00

  • Christer Klaussen Grønnesby
  • Marit Heggeriset
  • Nina Elgåen Olsen

 

Søknad om fritak for verv

Prøvenemndsmedlem som ønsker seg fritatt fra sitt verv, må sende en skriftlig søknad med begrunning til trøndelag fylkeskommune avdeling utdanning.

Epost: provenemnd@trondelagfylke.no

Personopplysninger

Ved endring av personalia skal dette meldes til fylkeskommunen.

Digital prøveprotokoll

 VIGO bedrift er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor, prøvenemnder og fylkeskommunen. Prøvenemnder i Trøndelag fylkeskommune mottar prøveprotokoll i sitt gjeldende lærefag i VIGO bedrift og registrer sluttvurderingen ved fag-, svenne- og kompetanseprøve.

Innlogging VIGO bedrift

Veileder VIGO bedrift

Video - fordele prøve til leder og medlem ved prøve

Video - last opp filvedlegg i protokoll

Video – signering av prøveprotokoll

Oppnevne og registrer tilsynsperson ved prøve i VIGO bedrift

 

Kurspresentasjoner

Digital prøvenemnd – VIGO bedrift

Sjekkliste for prøvenemndas arbeid

Læreplan i fag

-          UDIR utdanningsprogram med læreplan

Lage- og gjennomføre fagprøve

-          UDIR lage og vurdere fag- og svenneprøve

-          Veiledningshefte til kandidat og prøvenemnda

-          Mal for fag, svenneprøve og kompetanseprøve

Vurderingskriterier

-          Veileder for arbeid med vurderingskriterier

-          Mal for vurderingskriterier

-          Mal for logg vurderingskriterier

Protokoll ikke bestått

-          Veileder ikke bestått

-          Tilleggsprotokoll ikke bestått

I Trøndelag fylkeskommune har vi et digitalt reiseregningsystem som skal brukes av alle prøvenemndsmedlemmene.

Godtgjørelse av prøvenemnder i Trøndelag fylke

Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylke

Video utfylling av reiseregning

 

For Agresso reiseregning, klikk HER

Kontakt oss ved spørsmål om reiseregning eller godtgjørelse i prøvenemnd.

Trøndelag fylkeskommune, økonomi avdelingen, telefon: 74 17 40 00 

  • Unni Aftret, tlf 74 17 77 04 / 928 61 235

 Hvis du har glemt passordet til agresso reiseregning, må du sende epost til:

agresso-hjelp@trondelagfylke.no

Du vil da få nytt passord på SMS.

 

Fagfornyelsen – høring nye læreplaner VG3

Fagfornyelsen innføres gradvis fra høsten 2020. Fagfornyelsen betyr at alle læreplaner i videregående opplæring blir fornyet for å møte fremtidens utvikling. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

Læreplaner på Vg2 og Vg3 er nå ute på høring og vi oppfordrer alle aktører innen fag- og yrkesopplæring til å sette seg inn i relevante læreplaner og sende inn høringssvar.

Trøndelag fylkeskommune ønsker at koordinatorer for prøvenemnder skal få mulighet til å uttale seg om nye læreplaner i Vg3.

Lenke til arbeidsdokument-høring Vg3

  

Sist oppdatert 09.12.2019