User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Prøvenemnder

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen, og har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver. I Trøndelag fylkeskommune har vi et digitalt reiseregningsystem som skal brukes av alle prøvenemndsmedlemmene. Mangler du brukernavn og passord, ta kontakt med agresso-hjelp@trondelagfylke.no.

I Trøndelag fylkeskommune er det 151 prøvenemnder med 790 medlemmer fordelt på 98 fag. 

Prøvenemndsledere i Trøndelag 2016-2019   

Skjema for registrering av nye prøvenemndsmedlemmer

Digital reiseregning og ID-kort for prøvenemndsmedlemmer

For Agresso reiseregning, klikk HER

Hvis du har glemt passordet til agresso, må du sende mail til agresso-hjelp@trondelagfylke.no. Du vil da få nytt passord på SMS.

Sist oppdatert 22.03.2019