Andre veier til fag-/svennebrev

Her finner du informasjon om alternative løp for yrkesfagene

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb ble vedtatt i Stortinget 24. mai. Dette er en ordning for å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fagbrev/svennebrev.

Praksisbrevkandidat

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.