Praksisbrevkandidat

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ordningen er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole vil ha nytte av en mer praktisk opplæring, hovedsakelig i bedrift.

www.utdanning.no

www.vilbli.no.

 

 

Sist oppdatert 06.11.2019