Årets lærling og lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune deler hvert ut pris til årets lærling og lærebedrift. Her kan du foreslå din kandidat.

Trøndelag fylkeskommune ved Yrkesopplæringsnemnda kan hvert år dele ut en pris til en lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat som på en positiv måte har utmerket seg med sine faglige kunnskaper og ferdigheter.
 
Prisen kan deles ut til en lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat som har fullført og bestått sin prøve året før prisen deles ut. Prisen deles ut sammen med fag-/svennebrev, kompetansebevis og praksisbrev påfølgende år. 
 
Forslag til årets lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat kan fremmes av prøvenemnder og lærebedrifter, herunder opplæringskontor og medlemsbedrifter i opplæringskontor. 
 
Prisen deles ut til en lærling, lærekandidat eller praksisbrevkandidat som har utmerket seg gjennom å ha vist god innsats og arbeidsvilje gjennom hele læretiden. Kandidaten må ha hatt en god utvikling gjennom læretiden og har et høyt faglig nivå. Kandidaten har medvirket til et god arbeids- og læringsmiljø gjennom læretiden.

Forslaget må leveres skriftlig, det skal være begrunnet, og må være fylkeskommunen i hende innen 9. mars

Her kan du nominere lærling eller lærekandidat

Yrkesopplæringsnemnda juryerer de innkomne forslag og velger ut den som skal få prisen. Ved tilfeller der kandidatenes egenskaper er vanskelige å skille kan det legges vekt på fag som trenger rekruttering sett fra samfunnsmessige behov.

Følgende kriterier for «Årets lærebedrift i Trøndelag» er vedtatt av yrkesopplæringsnemnda i sak 19/18, 25.05.2018:
 
Årets lærebedrift tar jevnlig inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte.
 
Årets lærebedrift er involvert i det fireårige opplæringsløpet.
 
Årets lærebedrift har fokus på faglig utvikling og kvalitet, og har et godt læringsmiljø.
 
Årets lærebedrift følger opp de krav som opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven stiller.
 
Forslaget må leveres skriftlig, det skal være begrunnet, og må være fylkeskommunen i hende innen 9.mars 2024.

Her kan du nominere lærebedrift

Forslag til «Årets lærebedrift» kan fremmes av:

  • lærebedrifter, herunder opplæringskontor eller medlemsbedrifter i opplæringskontor og bedrifter med egen godkjenning
  • medlemmer og varamedlemmer i yrkesopplæringsnemnda. 
  • lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater 
  • fylkeskommunen 


Prisen «Årets lærebedrift i Trøndelag» deles ut sammen med fag-/svennebrev, kompetansebevis og praksisbrev. 

Prisen deles ut årlig og hensikten er å skape positiv omtale av yrkesopplæring generelt og «Årets lærebedrift i Trøndelag» spesielt. Bedriften vil være en god ambassadør for lærlingeordningen. Der det er naturlig kan bedriften inviteres til ulike konferanser eller arrangement i det året prisen deles ut.

 

 Tidligere vinnere

Årets lærling 2022 - Anna Nicoline Holan i Kjemiprosessfaget 

Lærlingen er Anna Nicoline Holan fra Levanger. Hun var lærling i Kjemiprosessfaget hos Norsk Skog Skogn AS, medlemsbedrift hos OTEK.

Årets lærebedrift 2022 - Kastvollen Rehabiliteringssenter AS  

Lærebedriften er Kastvollen Rehabiliteringssenter AS, som er godkjent i Helsearbeiderfaget gjennom OKS Trøndelag SA.

Årets lærling 2021 – Daniel Skancke Wold i rørleggerfaget.

Han hatt læretiden hos K. Lund som er medlemsbedrift i Rørentreprenørenes opplæringskontor 

F.v Kristine Svendsen, leder i Yrkesopplæringsnemnda og Årets lærling Daniel Skancke Wold. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune
F.v Kristine Svendsen, leder i Yrkesopplæringsnemnda og Årets lærling Daniel Skancke Wold. Foto: Mona Jønvik Andersson, Trøndelag fylkeskommune

Årets lærebedrift 2021 - GK Rør – Rørleggerfag

Medlemsbedrift hos Rørentreprenørenes opplæringskontor

Bak fra venstre: Trond Denstad Kimo, Marius Vorhaug, Bent Magnus Berg, Tommy Beckstrøm, Anders Gimse, Bjørn Roar Larsen, Sander Mokkelbost, Sander Karlsen, Simon Bye Tønseth.
Foran fra venstre: Jørgen Christiansen, Eskild Mauseth, Julie Forseth, Stian Pedersen, Filmon Okbazgi, Per Thomas Hustøft, Daniel Bergmann, Sondre Hoff

Foto: GK/Erik Aune
Bak fra venstre: Trond Denstad Kimo, Marius Vorhaug, Bent Magnus Berg, Tommy Beckstrøm, Anders Gimse, Bjørn Roar Larsen, Sander Mokkelbost, Sander Karlsen, Simon Bye Tønseth. Foran fra venstre: Jørgen Christiansen, Eskild Mauseth, Julie Forseth, Stian Pedersen, Filmon Okbazgi, Per Thomas Hustøft, Daniel Bergmann, Sondre Hoff Foto: GK/Erik Aune

Årets lærebedrift - PEAB Anlegg AS i EBA landsforeningen bygg og anleggsteknikk. PEAB Anlegg AS er godkjent i Betongfag og Vei- og anleggsfag.

Årets lærling 2020: Malin Skaug - Ventilasjon og blikkenslagerfaget. Opplæringskontoret blikk, tak og ventilasjon og bedriften Dahle Blikk AS.

Årets lærebedrift 2019: Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS. Lærebedrift i ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Årets lærling 2019: Werner Enrique Myhre. Lærling i kjøttskjærerfaget gjennom Opplæringskontoret for Mat- og Servicefag i Trøndelag i bedriften Nortura Malvik SA.

Årets lærebedrift i Trøndelag 2018: Wacker Chemicals Norway AS

Årets lærling i Trøndelag 2018: Magnhild Birgitte Vanebo

2016 Fernandofrisørene AS , Verdal

2015 MM Karton Follacell AS , Follafoss, Verran

2014 Leksvik kommune , Leksvik

2013 Læringsverkstedet Knøttene , Verdal

2012 Kværner Verdal AS , Verdal

2011 Scandic Hell , Stjørdal

2010 Sigmund Farstad AS , Meråker

2009 Aker Piping Technology AS , Verdal

2008 Nortura BA , Steinkjer

2007 Norske Skog , Levanger

2006 Coop Inn-Trøndelag BA, Verdal , Verdal

2005 Byggmester Grande AS , Verdal

2004 Steinkjer Kommune

2017 Kattem helse- og velferdssenter

2016 Veidekke Entreprenør AS

2015 Rædergård Entreprenør AS

2014 Renholdsverket AS - Trondheim

2013 Håvar Engen - Åfjord vgs

2012 Ingen utdeling

2011 Fagnettverk Restaurant og matfag

2010

2009 Erlend Berg - Tiller vgs

 

Sist oppdatert 04.03.2024