Skjema/ blanketter

Her finner du alle skjema som angår opplæring i bedrift

Særskilt tilrettelegging ved fag-og svenneprøver, eller kompetanseprøver

Lærlinger og lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.
Det kan også søkes om særskilt tilrettelegging ved fag- og svenneprøver, eller kompetanseprøver.

Søknadsskjema i PDF

Skjema for praksiskandidater

Praksiskalkulator

Oppmelding til fag-/svenneprøve for praksiskandidater (skjema for utskrift)

Innsøking/ endringer ifm. bedrifter/faglige ledere/opplæringskontor

Elektroniske skjema (diverse)

Vigo bedrift

Gå til tilgang og informasjon om Vigo bedrift.

Diverse

Oppmeldingsskjema for lærling/lærekandidat/elev (skjema for utskrift)

Bestillingsformular lommefagbevis

Skjema for gjenstående teori for lærlinger/lærekandidater

Sist oppdatert 23.08.2021