User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skjema/ blanketter

Her finner du alle skjema som angår opplæring i bedrift

Særskilt tilrettelegging ved fag-og svenneprøver, eller kompetanseprøver

Lærlinger og lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.
Det kan også søkes om særskilt tilrettelegging ved fag- og svenneprøver, eller kompetanseprøver.

Søknadsskjema i PDF

Skjema for praksiskandidater

 Innbetalingsgiro for prøveavgift

Praksiskalkulator

Oppmelding til fag-/svenneprøve for praksiskandidater (skjema for utskrift)

Innsøking/ endringer ifm. bedrifter/faglige ledere/opplæringskontor

Elektroniske skjema (diverse)

Vigo bedrift

Gå til tilgang og informasjon om Vigo bedrift.

Rutiner og skjema ved heving av lærekontrakter

Diverse

Oppmeldingsskjema for lærling/lærekandidat/elev (skjema for utskrift) 
Innbetalingsgiro for duplikat vitnemål /kompetansebevis

Innbetalingsgiro for duplikat fag/svennebrev

Bestillingsformular lommefagbevis

Skjema for gjenstående teori for lærlinger/lærekandidater

Sist oppdatert 14.05.2019