Skjema/ blanketter

Her finner du alle skjema som angår opplæring i bedrift

Særskilt tilrettelegging ved fag-og svenneprøver, eller kompetanseprøver

Lærlinger og lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.
Det kan også søkes om særskilt tilrettelegging ved fag- og svenneprøver, eller kompetanseprøver.

Søknadsskjema i PDF

Bestilling av teoriopplæring ved lærekontrakt

Skjema for gjenstående teori for lærlinger/lærekandidater

Praksiskandidater

Gå til informasjon om praksiskandidater

Vigo bedrift

Gå til informasjon om Vigo bedrift.

Diverse

Oppmeldingsskjema for lærling/lærekandidat/elev (skjema for utskrift)

Bestillingsformular lommefagbevis

Sist oppdatert 19.12.2022