Skjema og bestillingstjenester

Her finner du skjema og bestillingstjenester som angår opplæring i bedrift

Særskilt tilrettelegging ved fag-og svenneprøver, eller kompetanseprøver

Lærlinger og lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.
Det kan også søkes om særskilt tilrettelegging ved fag- og svenneprøver, eller kompetanseprøver.

Søknadsskjema i PDF

Bestilling av opplæring i fellesfag for lærlinger som mangler fag 

Når det inngås lærekontrakt og lærlingen ikke har hatt opplæring i ett eller flere fellesfag, kan elektronisk skjema benyttes for bestilling av opplæring i fag-/ene. Seksjon fagopplæring er i dialog med skolene om lærlinger som ønsker opplæring, og vil så langt det er mulig ta hensyn til ønske om tid og sted. Kostnad for teoriopplæring trekkes fra tilskuddet og vil legges inn i vigobedrift for kontroll før tilskuddskjøring høst og vår.  

Bestilling av opplæring i fellesfag - for lærlinger - Trøndelag fylkeskommune 

Praksiskandidater

Gå til informasjon om praksiskandidater

Vigo bedrift

Gå til informasjon om Vigo bedrift.

Diverse

Oppmeldingsskjema for lærling/lærekandidat/elev (skjema for utskrift)

Bestillingsformular lommefagbevis

Sist oppdatert 13.05.2024