Vigo bedrift

Vigo bedrift er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering.

I Trøndelag ønsker vi at mest mulig fagopplæringsdata blir registrert og mulig å lese i Vigo bedrift. Det vil si at vi tar sikte på at alt av oppmeldinger, formidling, lærekontrakter, bedrift og ansatte-opplysninger går gjennom Vigo bedrift fra opplæringskontor, lærebedrifter og fylkeskommunen. Partene i læreforholdet vil dermed få tilgang på de samme dataene, og det blir mulig for lærebedriftene og fylkeskommune å kommunisere digitalt.

Innlogging Vigo bedrift

Innlogging på Vigo bedrift gjøres på nettsiden http://www.vigobedrift.no

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser.

Tilgang Vigo bedrift

For tilgang til Vigo bedrift, kontakt ditt opplæringskontor eller fagopplæringskontoret i fylket. 

Support og feilmeldinger

Det kommer nytt supportsystem. Mer informasjon om dette kommer når det er klart.

Feilmeldinger og spørsmål kan sendes til vigobedrift@trondelagfylke.no

Brukerveiledning

Brukerveiledning Vigo IKS

Vigobedrift - ansatt/søke faglig leder

 Vigo bedrift - oppmelding

Vigo bedrift - oppIæringsplan TLKP

Formidling fra søker til lærling

Søker - karakter - søknadsvedlegg

Veileder medlemsbedrift og kursgodkjenning

Sist oppdatert 30.03.2023