Kvalitet i fagopplæring

Kvalitetsutvikling et arbeid som pågår hver eneste dag, fordi vi hele tiden strekker oss etter å bli enda bedre. Arbeidet med kvalitet skal bidra til at lærekandidater, praksisbrevkandidater og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø, og at de gjennomfører opplæringen.

Hvordan står det til?

I Trøndelag vil det bli tatt i bruk forskjellige verktøy for å måle resultatet av arbeidet med fagopplæring. Her vil resultater bli presentert så snart data for Trøndelag fylkeskommune er tilgjengelig.

Formidling til læreplass, plan for det 4-årige løpet

Planen omhandler programfaget yrkesfaglig fordypning (YFF), skolenes formidlingsansvar og overgang fra skole til bedrift. Ansvar og roller er fordelt og bidrar til avklaring mellom avdeling for utdanning (UTD), opplæringskontor, lærebedrift og skal gi et godt grunnlag for samarbeid mellom de ulike aktørene.

Plan formidling i Trøndelag

Resultater fra tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: 

Resultater fra lærlingundersøkelsen

Nye lærlinger 

Sist oppdatert 11.07.2022