User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kvalitet i fagopplæring

Kvalitetsutvikling et arbeid som pågår hver eneste dag, fordi vi hele tiden strekker oss etter å bli enda bedre. Arbeidet med kvalitet skal bidra til at lærekandidater, praksisbrevkandidater og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø, og at de gjennomfører opplæringen.

Hvordan står det til?

I Trøndelag vil det bli tatt i bruk forskjellige verktøy for å måle resultatet av arbeidet med fagopplæring. Her vil resultater bli presentert så snart data for Trøndelag fylkeskommune er tilgjengelig.

Nasjonalt kvalitetssystem

Resultater fra tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: 

Resultater fra lærlingundersøkelsen

Nye lærlinger 

Sist oppdatert 03.04.2019