User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Aktiviteter og kurs

Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen, tilbyr Trøndelag fylkeskommune aktuelle kurs for aktørene i opplæring i bedrift.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

  • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

  • Læringsarbeid i praksis

  • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-  

Dato 

Sted   

Tidspunkt 

Påmelding 

11.sept. og 18.sept. 2019 

Trondheim - 

Quality Hotell Panorama Tiller 

0900 –1500 

26.sept. og 03.okt. 2019 

Verdal –  

Scandic Hotell Stiklestad 

0900 –1500 

01.okt. og 11.okt. 2019 

Trondheim - 

Quality Hotell Panorama Tiller

0900 –1500 

17.okt. og 23.okt.2019 

Stjørdal –  

Scandic Hell 

0900 –1500 

31.okt. og 07.nov. 2019 

Steinkjer –  

Tingvold Park Hotell 

0900 - 1500 

06.nov. og 14.nov 2019 

Orkanger –  

Bårdshaug Herregård 

0900-1500 

14.nov. og 21.nov. 2019 

Namsos - 

Scandic Rock City Namsos 

0900 - 1500 

21.nov. og 28.nov.2019 

Verdal –  

Scandic Hotell Stiklestad 

0900 –1500 

28.nov. og 05.des. 2019 

Steinkjer –  

Tingvold Park Hotell 

0900 - 1500 

28.nov. og 04.des 2019 

Trondheim - 

Quality Hotell Panorama Tiller 

0900 - 1500 

 

 

 

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Klikk her.

Sist oppdatert 03.04.2019