Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

  • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

  • Læringsarbeid i praksis

  • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-  

 

Sted 

Dato 

Påmelding  

Tidspunkt     

Trondheim  

Quality Hotel Panorama Tiller 

Onsdag 6. og torsdag 14. oktober  

Klikk her  

Kl.0900-1500

Stjørdal 

Scandic Hell  

Tirsdag 19. og 26. oktober  

Klikk her 

Kl.0900-1500

Verdal 

Stiklestad Hotell 

Torsdag 21. og 28. oktober 

Klikk her 

Kl.0900-1500

Steinkjer 

Tingvold hotell 

Torsdag 21. og 28. oktober  

Klikke her  

Kl.0900-1500

Orkanger  

Bårdshaug herregård  

Tirsdag 9. og onsdag 17. november  

Klikk her 

Kl.0900-1500

Namsos 

Scandic Rock city 

Torsdag 11. og 18. november 

Klikk her 

Kl.0900-1500

Trondheim 

Quality Hotel Panorama Tiller 

Onsdag 1. og torsdag 9. desember  

Klikk her 

Kl.0900-1500

Verdal  

Stiklestad hotell 

Torsdag 2. og 9. desember 

Klikk her 

Kl.0900-1500

 

 

 

 

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Klikk her.

Sist oppdatert 30.06.2020