Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

 • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

 • Læringsarbeid i praksis

 • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-

 

Kursplan våren 2023 

 

Sted
Dato 
Tidspunkt 
Påmelding 

Trondheim  

KOMMER - 2023 

0900-1500 

 

Steinkjer 

Tingvold hotell 

 

KOMMER - 2023 

 

0900-1500 

 

 

Namsos 

Scandic Rock city 

 

KOMMER - 2023

 

0900-1500 

 

Verdal

Stiklestad hotell 

 

KOMMER - 2023

 

0900-1500 

 

 

Finner du ikke noen kurs som er satt opp i kursoversikten som passer deg?

Da kan du melde din interesse i påmeldingsskjema under. Legg inn ønsket sted, så kontakter vi deg når det blir satt opp nye kurs. 

Klikk her

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet.

Klikk her.

Kurset for ansatte i bedrift skal:

 • Deltagerne skal bli kjent med innholdet i kompetansepakken for innføring av nye læreplaner i lærebedriften - LK20
 • Fornye og utvikle veileder- og vurderingskompetansen til faglig ledere og instruktører i medlemsbedriftene
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket

Hvem gjelder ordningen for:

Faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter.

 Hvem kan søke?

Opplæringskontor som arrangerer kurs.

Kurset må inneholde:

 • Læreplanverket Fagfornyelsen - LK20/LK20S
 • Læringsarbeid i praksis – bruk av intern plan for opplæring
 • Underveisvurdering i læreforholdet – opp mot nytt læreplanverk
 • Grunnleggende om fag- og yrkesopplæring – eventuelle endringer i struktur

Omfang-kriterier for tildeling:

 • Kurset må minimum gå over 4 timer 
 • Trøndelag fylkeskommune ved Seksjon fagopplæring inviteres til å delta på kurset
 • Kurset skal avsluttes med en evaluering som leveres ved rapportering

Økonomisk støtte/ tilskudd:

 • Vikar/reiseutgifter for deltakere må dekkes av  arbeidsgiver.
 • Midler som er tildelt, kan ikke overføres til andre kurs.
 • Kursarrangør må sende faktura etter gjennomføring og rapportering. Faktura merkes 3170 - 200694, øvrig fakturainformasjon finner du ved å trykke på lenken nedefor


Fakturainformasjon

Søknadsfrist

 • 1. desember 2022

Her søker du:

Søknadsskjema

Rapportering

Rapportering gjøres fortløpende etter gjennomføring. 

Skjema for rapportering

Annet

Trøndelag fylkeskommune mottar midler fra Utdanningsdirektoratet til disse tiltakene, og må rapportere på bruk.

Sist oppdatert 30.06.2020