Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

 • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

 • Læringsarbeid i praksis

 • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-

 

Kursplan høsten 2022

 

Sted
Dato

 

Tidspunkt 

 

Påmelding 

Trondheim

KOMMER 

0900-1500 

 

Steinkjer 

Tingvold hotell 

Kurs torsdag 22. Og 29.september 

0900-1500 

Trondheim  
KOMMER 

0900-1500 

 

Verdal  

Stiklestad hotell 

Kurs onsdag 28. September og 5.oktober 

0900-1500 

 

Klikk her 

Namsos 

Scandic Rock city

KOMMER 

0900-1500 

 

Trondheim  

KOMMER 

0900-1500 

 

Verdal Stiklestad hotell 

KOMMER 

0900-1500 

 

       

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet.

Klikk her.

Kurset for ansatte i bedrift skal:

Fornye og utvikle veileder- og vurderingskompetansen til ansatte i bedrifter.

Bidra i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket.

 Hvem gjelder ordningen for:

Faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter.

 Hvem kan søke?

Opplæringskontor og bedrifter som arranger kurs for mer enn  50 deltakere pr. skoleår.

Kurset må inneholde:

 • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring
 • Læringsarbeid i praksis
 • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet

 

Omfang-kriterier for tildeling:

 • antall deltakere må være over 50 personer pr. skoleår
 • kurset må gå over to dager med en minimum tidsramme fra 09.00-15.00
 • Trøndelag fylkeskommune ved Seksjon fagopplæring inviteres til å delta på kurset
 • kurset skal avsluttes med en evaluering

Økonomisk støtte/ tilskudd:

 • Vikar/reiseutgifter for deltakere må dekkes av  arbeidsgiver.
 • Midler som er tildelt, men ikke benyttet kan ikke overføres til nytt skoleår.
 • Kursarrangør må sende faktura etter gjennomføring og rapportering. Faktura merkes 3110-20069, øvrig fakturainformasjon finner du ved å trykke på lenken nedefor

 Fakturainformasjon

Søknadsfrister

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. januar

 

Her søker du:

Søknadsskjema

Svar på søknader kan forventes i starten av påfølgende måned etter søknadsfrist

Rapportering

Rapportering gjøres fortløpende etter gjennomføring. Siste frist for rapportering for skoleåret er 01. juli.

Skjema for rapportering

Deltakerliste sendes på mail til:

 

Annet

Hospitering og tiltak for faglig oppdatering er en del av yrkesfaglærerløftet. Trøndelag fylkeskommune mottar midler fra Utdanningsdirektoratet til disse tiltakene, og må rapportere på bruk.

Sist oppdatert 30.06.2020