Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

  • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

  • Læringsarbeid i praksis

  • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-  

  

Dato

Sted

Tidspunkt

Påmelding

Kurs 30.sept. og 7.okt. 2020

Trondheim -

Quality Hotell

Panorama Tiller

0900-1500

 

Kurs 15. og 22. oktober 2020

Verdal 

Scandic Hotell Stiklestad

0900–1500

 

Kurs 15. og 22. oktober 2020

Namsos 

Scandic Rock City Namsos

0900-1500

 

Kurs 15. og 22. Oktober 2020

Trondheim –

Quality Hotell

Panorama Tiller

0900–1500

 

Kurs 5. og 12. november 2020

Steinkjer 

Tingvold Park Hotell

0900-1500

Avlyst

Kurs 4. og 10. mars 2021

Trondheim –

Quality Hotell

Panorama Tiller

0900–1500

 Klikk her

Ny dato - Kurs 11. og 18. februar 2021

Verdal 

Scandic Hotell Stiklestad

0900-1500

Avlyst

 

 

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Klikk her.

Sist oppdatert 30.06.2020