Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket og det er gratis å delta. 

Hovedtema for kurset er: 

 • Rammeverket i fagopplæring
 • Hvordan legge til rette for læring i bedriften 

Kursplan våren 2024 

Sted 

Dato 

Påmelding:  

Trondheim 
Quality Hotel Prinsen 

Onsdag 5. juni 2024

kl. 09.00 - 15.00 

 

Finner du ikke noen kurs som er satt opp i kursoversikten som passer deg?

Da kan du melde din interesse i påmeldingsskjema under. Legg inn ønsket sted, så kontakter vi deg når det blir satt opp nye kurs. 

Klikk her

Trøndelag fylkeskommune ønsker å styrke læringsmiljøet for lærlinger og lærekandidater i opplæring i bedrift og inviterer til samling om temaet

Aktuelle tema ved samlingen vil være:

 • Fravær på arbeidsplassen.
 • Hva kjennetegner en positiv relasjon mellom lærling og instruktør i bedrift?
 • Mobbing 
 • Gode rutiner for oppfølging av lærlinger
 • Hva gjør du dersom du er bekymret for en lærling?
 • Den vanskelige samtalen

 Målgruppen for kurset er faglig ledere og instruktører i lærebedriftene. 

Det er ingen deltageragift - kurs og mat dekkes av Trøndelag fylkeskommune. Påmeldte som ikke møter til samlingen, kan bli fakturert for kr. 600,-. 

 

Kurssteder, informasjon og påmelding:

 

Steinkjer 8. Mai 2024: Link til informasjon og påmelding Steinkjer

 
 
 

 

 

 

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet.

Klikk her.

Kurset for ansatte i bedrift skal:

 • Sikre at deltagerne blir kjent med innholdet i kompetansepakken for innføring av nye læreplaner i lærebedriften - LK20
 • Fornye og utvikle veileder- og vurderingskompetansen til faglig ledere og instruktører i medlemsbedriftene
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket

Hvem gjelder ordningen for:

Faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter.

Hvem kan søke?

Opplæringskontor som arrangerer kurs.

Kurset må inneholde:

 • Læreplanverket Fagfornyelsen - LK20/LK20S

 • Læringsarbeid i praksis – bruk av intern plan for opplæring

 • Underveisvurdering i læreforholdet – opp mot nytt læreplanverk

 • Grunnleggende om fag- og yrkesopplæring – eventuelle endringer i struktur

Omfang-kriterier for tildeling:

 • Kurset må minimum gå over 4 timer 

 • Trøndelag fylkeskommune ved Seksjon fagopplæring inviteres til å delta på kurset

 • Kurset skal avsluttes med en evaluering som leveres ved rapportering

 

Søknadsfrist er utløpt 

 

Sist oppdatert 30.06.2020