Aktiviteter og kurs

Kursene er for faglig ledere og instruktører i bedrift, men også andre som har ansvar for opplæring eller oppfølging av lærlinger har mulighet til å delta.

Trøndelag fylkeskommune tilbyr to-dagers kurs for faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter. Kurset er et ledd i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket. Du er automatisk påmeldt til begge kursdagene ved å melde deg på.

Hovedtema for kursdagene er: 

 • Bli kjent med grunnleggende organisering og innhold i fag- og yrkesopplæring

 • Læringsarbeid i praksis

 • Vurdering og tilbakemelding i læreforholdet 

Kurset er gratis, men påmeldte som ikke møter kan faktureres kr. 600,-

 

Kursplan våren 2023 

Sted
Dato 
Tidspunkt 
Påmelding 


Steinkjer 
Tingvold 
hotell

25.05. og 01.06.2023

0900-1500 

Trondheim  
Quality Hotel 
Prinsen

07.06 og 14.06.2023 

 0900-1500 

Namsos 
Scandic
Rock city
 

14.09 og 21.09.2023 

 0900-1500 

Trondheim  
Quality Hotel 
Prinsen

 20.09 og 25.09.2023

0900-1500 

 

Finner du ikke noen kurs som er satt opp i kursoversikten som passer deg?

Da kan du melde din interesse i påmeldingsskjema under. Legg inn ønsket sted, så kontakter vi deg når det blir satt opp nye kurs. 

Klikk her

Trøndelag fylkeskommune ønsker å styrke læringsmiljøet for lærlinger og lærekandidater i opplæring i bedrift og inviterer til samling om temaet

Aktuelle tema ved samlingen vil være:

 • Fravær på arbeidsplassen.
 • Hva kjennetegner en positiv relasjon mellom lærling og instruktør i bedrift?
 • Mobbing 
 • Gode rutiner for oppfølging av lærlinger
 • Hva gjør du dersom du er bekymret for en lærling?
 • Den vanskelige samtalen

 Målgruppen for kurset er faglig ledere og instruktører i lærebedriftene. 

Det er ingen deltageragift - kurs og mat dekkes av Trøndelag fylkeskommune. Påmeldte som ikke møter til samlingen, kan bli fakturert for kr. 600,-. 

 
 

 

 

 

Delta i hospitering som bl.a. skal øke instruktørenes/ faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet.

Klikk her.

Kurset for ansatte i bedrift skal:

 • Sikre at deltagerne blir kjent med innholdet i kompetansepakken for innføring av nye læreplaner i lærebedriften - LK20
 • Fornye og utvikle veileder- og vurderingskompetansen til faglig ledere og instruktører i medlemsbedriftene
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i bedriftsopplæringen i fylket

Hvem gjelder ordningen for:

Faglig ledere, instruktører/veiledere og andre med opplæringsansvar i lærebedrifter.

Hvem kan søke?

Opplæringskontor som arrangerer kurs.

Kurset må inneholde:

 • Læreplanverket Fagfornyelsen - LK20/LK20S

 • Læringsarbeid i praksis – bruk av intern plan for opplæring

 • Underveisvurdering i læreforholdet – opp mot nytt læreplanverk

 • Grunnleggende om fag- og yrkesopplæring – eventuelle endringer i struktur

Omfang-kriterier for tildeling:

 • Kurset må minimum gå over 4 timer 

 • Trøndelag fylkeskommune ved Seksjon fagopplæring inviteres til å delta på kurset

 • Kurset skal avsluttes med en evaluering som leveres ved rapportering

 

Søknadsfrist er utløpt 

 

Sist oppdatert 30.06.2020