User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplæringskontorene i Trøndelag

Flere opplæringskontor med adresse i Trøndelag har organisert seg i Samarbeidsforum for Opplæringskontorene i Trøndelag (OKIT). Her er oversikt over opplæringskontorene med kontaktinformasjon.

Sist oppdatert 29.09.2019