Tilskudd

Tilskuddet gjelder for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov og/eller svake norskferdigheter og kort botid

Tilskuddsordningen skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, svake norskferdigheter og kort botid i Norge, muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. 

Tilskuddsordningen er forbeholdt kandidater under 25 år, og gjelder for følgende grupper:

  1. Lærekandidater med store og vedvarende tilretteleggingsbehov
  2. Lærekandidater med dokumenterte tilretteleggingsbehov av mindre grad
  3. Lærlinger med dokumenterte tilretteleggingsbehov
  4. Minoritetsspråklige med kort botid og svake norskferdigheter

Tilskuddet er behovsprøvd. Tilskuddet skal brukes i bedriften der lærlingen og lærekandidaten har arbeidsavtale og hoveddelen av opplæringen, om annet ikke er avtalt ved søknad.

Det er mulig å søke om 12 måneder i gangen for alle grupper. Søknadsperioden kan tilbakedateres 12 måneder der det er nødvendig. Ferie på fem uker trekkes fra søknadsperioden.

Tilskuddet vil følge utbetaling av ordinært tilskudd ved årsskifte.

Sist oppdatert 15.05.2020