User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bli lærebedrift!

I 2018 blir det i overkant av 2.000 søkere til læreplasser i Trøndelag. For at vi skal oppfylle drømmen om et fag-/svennebrev eller kompetansebevis, er vi avhengig av at bedriftene tar inn lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater og gir opplæring.

Hovedkriteriene for godkjenning som lærebedrift

Å bli godkjent lærebedrift er ikke komplisert. Godkjenningen forutsetter riktignok at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for en lærling. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Oppsummering: 

 • Arbeidsoppgaver som dekker læreplanen  i faget (Vg3/opplæring i bedrift)
 • En person i bedriften som kan være faglig leder / instruktør og ansvarlig for opplæringa
 • Kvalitetssystem for opplæringa

Når virksomheten er godkjent, får du en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis, og du kan starte rekrutteringen av lærlinger.

Les mer på yrkesfag.no

Hvorfor bli lærebedrift?

Vil din bedrift bli godkjent lærebedrift?

 

Bruk kontaktskjema her.

Elektronisk registreringsskjema

Les mer om hvorfor ha lærling?

Lærebedrifter får et tilskudd til å dekke kostnadene for opplæring av lærlingene de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og blir vanligvis endret hvert år.

Se oversikt over gjeldende satser.

Jobber du i en virksomhet som tar samfunnsansvar og er godkjent lærebedrift? Har dere løpende lærekontrakter nå? Da bør du fortelle det til omverdenen. Bestill lærlingmerket og heng det opp på et synlig sted.

Vi oppmuntrer forbrukere til å velge godkjente lærebedrifter med lærling når de skal handle noe. Hvis du tar lærlingmerket i bruk, blir det enklere for dem å finne frem til bedriften din.

Infobrysjyre - Bli lærebedrift

Les mer og bestill Lærlingmerket

De fleste ansatte i bedriften vil som regel være involvert opplæringen. Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene.

Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger. Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret

Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Les mer om oppfølging av lærling i bedrift hos Utdanningsdirektoratet.

Retningslinjer for godkjenning av:

Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Sammen må alle aktører jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter.

Den Trønderske handlingsplanen for Samfunnskontrakten finner du her.

Les mer om samfunnskontrakten her.

Hvordan bli godkjent lærebedrift

1. Hvem godkjenner nye lærebedrifter?

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Veiledning med utfyllende veiledning Bli lærebedrift

2. Kriterier for å bli godkjent som lærebedrift:

 1. Arbeidsoppgaver som dekker læreplan i faget Vg3/opplæring i bedrift
 2. En person som kan være faglig leder/instruktør og ansvarlig for opplæringa
 3. Kvalitetssystem for opplæringa  

3. Selvstending eller samarbeid i et opplæringskontor

 • Bedrifter kan godkjennes som selvstendig lærebedrift eller søke medlemskap i et opplæringskontor der flere bedrifter samarbeider. 

4. Kontaktpersoner for veiledning og bistand om godkjenning av lærebedrift, ta kontakt med en Læreplassjeger:

 • Ta kontakt med skolens formidlingskoordinator
 • Ta kontakt med bransjens / næringens opplæringskontor
 • Ta kontakt med fagets rådgiver (Læreplassjeger) på avd. Utdanning /Trøndelag fylkeskommune

4. Søknad om godkjenning som lærebedrift sendes

 

Sist oppdatert 25.10.2017