Bli lærebedrift

En lærebedrift er godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

To ulike veier for å bli godkjent lærebedrift

Lærebedrift i opplæringskontor
Det betyr at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din. Tilskuddet blir fordelt mellom lærebedriften og opplæringskontoret.

Selvstendig lærebedrift
Det betyr at bedriften har egen godkjenning. Som selvstendig lærebedrift er du selv ansvarlig for å følge opp lærlingen. For å bli godkjent lærebedrift må du lage en intern opplæringsplan som viser hvordan dere skal gi opplæring i hele læreplanen.

 

Det finnes over 180 ulike fag- og yrkesutdanninger i videregående opplæring. Vi trenger bedrifter som kan ta inn lærling! Bli lærebedrift.

 • Bedriften tar et viktig sammfunsoppdrag
 • Tilfør ny og fersk kompetanse i bedriften
 • Skreddersydd rekruttering
 • Styrket konkurranseevne
 • Du tar samfunnsansvar

Det er bare noen av fordelene du oppnår som lærebedrift. Ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Virksomheten får kompetente og selvstendige arbeidstakere med ny og oppdatert kunnskap i faget, samt stabil arbeidskraft. 

Bedriften din bidrar også til å nå målene i den nye samfunnskontrakten. Den Trønderske handlingsplanen for Samfunnskontrakten finner du her.

Les mer om gode grunner hos www.udir.no 

Opplæringsloven pålegger lærebedriftene å ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som skal ha ansvaret for opplæringen, og se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift kan ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene.

Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger.

Oppfølging i bedriften
Faglig leder og instruktør er lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal de sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Her finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Følge opp lærling i bedrift (udir.no)

Lærebedrift i opplæringskontor
En lærebedrift skal ha en eller flere faglige ledere som har ansvaret for opplæring, og skal se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Krav om faglig leder gjelder for hver enkelt bedrift, også de som er medlemmer i et opplæringskontor eller en opplæringsring. Faglig leder og instruktør (ved bedriften) kan være en og samme person.

Opplæringskontoret er ansvarlig for å søke inn, fremskaffe nødvendig dokumentasjon, og anbefale nye lærebedrifter til fylkeskommunen for godkjenning. Opplæringskontoret har ansvar for å melde fra til fylkeskommunen når bedrifter ikke lengre er medlem av opplæringskontoret. Ved endring av sammensetning av medlemsbedrifter skal opplæringskontorets godkjenning som lærebedrift i fag/fagene/opplæringskontoret vurderes på nytt av fylkeskommunen.

Faglig leder søkes inn digitalt til fylkeskommunen, sammen med vedlegg som dokumenterer kompetansekrav. Det kreves at det legges ved dokumentasjon på "Kjennskap til/kunnskap om, lov og forskrift ved innsending av søknad. Det kan dokumenters gjennom fylkeskommunens E-læringskurs eller tilsvarende. Behandling av mangelfullt opplyste søknader vil heretter avsluttes og rollen "søker faglig leder" vil bli slettet fra Vigo bedrift.
Kompetansekrav for faglig leder:

 • Fag-/svennebrev i faget eller
 • Høyere utdanning som er relevant i faget (høgskole/universitet/fagskole/mesterbrev) eller
 • I spesielle tilfeller/nye fag godkjennes faglig leder med lang relevant erfaring/praksis (minimum 6 år)
 • Kjennskap til/kunnskap om lov og forskrift (Deltakelse på instruktørkurs, eller gjennomføre digitalt grunnkurs som fylkeskommunen tilbyr gir den nødvendige dokumentasjon.)

Opplæringskontorene i Trøndelag

Selvstendige lærebedrifter
En lærebedrift skal ha en eller flere faglig leder som har ansvaret for opplæring, og skal se til at opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Krav om faglig leder gjelder for hver enkelt bedrift. Faglig leder og instruktør (ved bedriften) kan være en og samme person.

Bedrifter som søker om å bli godkjent som selvstendig lærebedrift blir som regel vurdert av yrkesutvalget (prøvenemnda i faget).
Det er viktig at bedriften:

 • Kan gi opplæring i hele læreplanen i faget, eventuelt samarbeide med en annen bedrift
 • Har laget en intern opplæringsplan
 • Har nok produksjon og utstyr

Søknad som selvstendig lærebedrift sender inn aktuell faglig leder digitalt til fylkeskommunen, sammen med vedlegg som dokumenterer kompetansekrav. Det kreves at det legges ved dokumentasjon på "Kjennskap til/kunnskap om, lov og forskrift ved innsending av søknad. Det kan dokumenters gjennom fylkeskommunens E-læringskurs eller tilsvarende.
Kompetansekrav for faglig leder:

 • Fag-/svennebrev i faget eller
 • Høyere utdanning som er relevant i faget (høgskole/universitet/fagskole/mesterbrev) eller
 • I spesielle tilfeller/nye fag godkjennes faglig leder med lang relevant erfaring/praksis (minimum 6 år)
 • Kjennskap til/kunnskap om lov og forskrift (Deltakelse på instruktørkurs, eller gjennomføre digitalt grunnkurs som fylkeskommunen tilbyr gir den nødvendige dokumentasjon.)

Søknad som selvstendig godkjent lærebedrift

Lærebedrifter får et tilskudd til å dekke kostnadene for opplæring av lærlingene de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og blir vanligvis endret hvert år.

Se oversikt over gjeldende satser.

Jobber du i en virksomhet som tar samfunnsansvar og er godkjent lærebedrift? Har dere løpende lærekontrakter nå? Da bør du fortelle det til omverdenen. Bestill lærlingmerket og heng det opp på et synlig sted.

Vi oppmuntrer forbrukere til å velge godkjente lærebedrifter med lærling når de skal handle noe. Hvis du tar lærlingmerket i bruk, blir det enklere for dem å finne frem til bedriften din.

Les mer og bestill Lærlingmerket

Ta kontakt med oss!        

Sist oppdatert 30.06.2021