User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bedrifter og opplæringskontor

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom lærebedrifter. Fylkeskommunen må godkjenne både lærebedrifter og opplæringskontor for at de skal kunne ta inn læringer.

Bli lærebedrift

Hva er en lærebedrift, og hva skal til for å bli godkjent? Her får svar på det du lurer på om ordningen med lærebedrift.

Kvalitet i fagopplæring

Arbeidet med kvalitet skal bidra til at lærekandidater, praksisbrevkandidater og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø.

Vigo bedrift

Vigobedrift er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner.

Skjema

Skjema tilknyttet opplæring i bedrift

Veileder rusforebyggende arbeid

Tips og råd i rusforebyggende arbeid tilpasset ulike målgrupper.

Digital signautur -lærekontrakt

Lærekontrakter og opplæringskontrakter blir nå signert digitalt.

Tilskudd

En lærebedrift får tilskudd for å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Opplæringskontorene i Trøndelag

Her er oversikt over opplæringskontorene med kontaktinformasjon.