Bedrifter og opplæringskontor

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom lærebedrifter. Fylkeskommunen må godkjenne både lærebedrifter og opplæringskontor for at de skal kunne ta inn læringer.

Bli lærebedrift

Hva er en lærebedrift, og hva skal til for å bli godkjent? Her får svar på det du lurer på om ordningen med lærebedrift.

Kvalitet i fagopplæring

Arbeidet med kvalitet skal bidra til at lærekandidater, praksisbrevkandidater og lærlinger får relevant fagopplæring i et godt læringsmiljø.

Vigo bedrift

Vigobedrift er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner.

Tiltak for lærlinger

Trøndelag fylkeskommune har opprettet et nytt tiltaket rettet mot rekruttering av læreplasser i nye fag etter fagfornyelsen

Veileder rusforebyggende arbeid

Tips og råd i rusforebyggende arbeid tilpasset ulike målgrupper.

Kursinformasjon

Her finner du oversikt over faglig leder kurs og e-læringskurs

Digital signatur -lærekontrakt

Lærekontrakter og opplæringskontrakter blir nå signert digitalt.

Opplæringskontorene i Trøndelag

Her er oversikt over opplæringskontorene med kontaktinformasjon.

Tilskudd

En lærebedrift får tilskudd for å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Heving av kontrakt

Endring og heving av lærekontrakt, opplæringskontrakt og kontrakt om fagbrev på jobb (§4-6 Opplæringsloven).

Godkjente lærebedrifter

I Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR) kan du søke opp bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt.