Hvordan ta kontakt med PPT?

Skolen og PPT vgo har flere faste samarbeidsarenaer. Behov for bistand fra PPT vgo kan blant annet drøftes på disse. Skolen kan også ta kontakt direkte. Ved behov for individrettet bistand fra PPT vgo skal eleven alltid signere på et henvisningsskjema.

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen (f.eks. gjennom kontaktlærer) som igjen kan ta kontakt med PPT gjennom en skriftlig henvisning. Det skal brukes et henvisningsskjema, se vedlagt link. 

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Trøndelag. Henvisningsskjema finner du her: 

Henvisningsskjema individsak

Henvisningsskjema systemsak

Pedagogisk rapport skoleåret

Sist oppdatert 05.03.2021