Hvordan ta kontakt med PPT?

Skolen og PPT har flere faste samarbeidsarenaer. Behov for bistand fra PPT kan blant annet drøftes på disse. Skolen kan også ta kontakt direkte. Ved behov for individrettet bistand fra PPT skal eleven alltid signere på et henvisningsskjema.

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen (f.eks. gjennom kontaktlærer) som igjen kan ta kontakt med PPT gjennom en skriftlig henvisning. Det skal brukes et henvisningsskjema, se vedlagt link. 

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Trøndelag. Henvisningsskjema finner du her: 

Henvisningsskjema for ungdom i videregående opplæring 

Henvisningsskjema for grunnskoleelever bosatt på institusjon 

Pedagogisk rapport

Henvisningsskjema systemsak

Sist oppdatert 18.01.2023