User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hvem er vi?

PPT for videregående opplæring Trøndelag fylkeskommune

PPT vgo er organisert i regioner som igjen samarbeider om oppgavene innenfor sin region. Det framgår av oversikten hvilke PP-rådgivere/psykologer som er tilknyttet de ulike regionene og hvilke skoler de betjener. PPT vgo er administrativt tilknyttet Avdeling for utdanning. (UTD) og Seksjon for elevtjenester og inntak. 

Malvik vgs

Camilla Øvre-Johnsen
94130469
camow@trondelagfylke.no

Lis Cathrin Stavrum
90282224
lisst@trondelagfylke.no

Cathrine Helle Sneisen
95262316
catsn@trondelagfylke.no

Charlottenlund vgs

Camilla Øvre-Johnsen
94130469
camow@trondelagfylke.no

Lis Cathrin Stavrum
90282224
lisst@trondelagfylke.no

Cathrine Helle Sneisen
95262316
catsn@trondelagfylke.no

Strinda vgs

Anne Bergheim Pedersen
41619953
annpe@trondelagfylke.no

Christina Meland
46878566
chrmel@trondelagfylke.no

Katedralskolen

Turid Johns
95262319
turjo@trondelagfylke.no

Cathrine Helle Sneisen
95262316
catsn@trondelagfylke.no

Thora Storm vgs

Kristine Fjøsne Berge
46932038
kriberg@trondelagfylke.no

Christina Meland
46878566
chrmel@trondelagfylke.no

Cathrine Helle Sneisen
95262316
catsn@trondelagfylke.no

Heimdal vgs

Kristine Fjøsne Berge
46932038
kriberg@trondelagfylke.no

Unni Løveseth
97548359
unnlo@trondelagfylke.no

Per Hattrem
95262318
perhat@trondelagfylke.no

Tiller vgs

Benthe Hansen
41619928
benhan@trondelagfylke.no

Unni Løvseth
97548359
unnlo@trondelagfylke.no

Per Hattrem
95262318
perhat@trondelagfylke.no

Byåsen vgs

Ann Elisabeth Skjønberg
90924749
annskj@trondelagfylke.no

Grethe Okstad
95262309
greok@trondelagfylke.no

Anne-Marit Stokke
95262321
annstok@trondelagfylke.no

Skjetlein vgs

Inger-Marit Hindseth
95262323
inghi@trondelagfylke.no

Grethe Okstad
95262309
greok@trondelagfylke.no

Per Hattrem
95262318
perhat@trondelagfylke.no

Melhus vgs

Ann Elisabeth Skjønberg
90924749
annskj@trondelagfylke.no

Anne-Marit Stokke
95262321
annstok@trondelagfylke.no

Kari Kløften
Konsulent
72814107/92253724

Rissa vgs

Hanne Skilleås
pp-rådgiver
95235969
hanski@trondelagfylke.no

Åfjord vgs

Hanne Skilleås
pp-rådgiver
95235969
hanski@trondelagfylke.no

Fosen vgs

Nina Beate Hoøen
pp-rådgiver
92253724
ninhoo@trondelagfylke.no

Gauldal vgs

Ole Magnar Horgøien
pp-rådgiver
90955313
oleho@trondelagfylke.no

Oppdal vgs

Anita Bjørgen
pp-rådgiver
98419294
anibj@trondelagfylke.no

Røros vgs

Irene Tamnes
pp-rådgiver
73419384
ireta@trondelagfylke.no

Anita Brendskag Dahlen
Merkantil
Mandag-Torsdag 08.00-11.45

Hemne vgs

Arne Ytterhus
90887034
arnyt@trondelagfylke.no

Bente Ursin Forseth
90163979
benfo@trondelagfylke.no

Guri Kunna vgs

Arne Ytterhus
90887034
arnyt@trondelagfylke.no

Bente Ursin Forseth
90163979
benfo@trondelagfylke.no

Orkdal vgs

Lisa Bruteig Olsen
90570724
lisol@trondelagfylke.no

Inge-Ernald Simonsen
95262302
ingsim@trondelagfylke.no

Meldal vgs

Lisa Bruteig Olsen
90570724
lisol@trondelagfylke.no

Inge-Ernald Simonsen
95262302
ingsim@trondelagfylke.no

Ole vig vgs

Kristi Østgård
pp-rådgiver
47640389
Kirsti.Ostgaard@varnesregionen.no

Frode Lauvsnes
pp-rådgiver
97611060
frode.lauvsnes@varnesregionen.no

Meråker vgs

Frode Lauvsnes
pp-rådgiver
97611060
frode.lauvsnes@varnesregionen.no

Aglo vgs

Kirsti.Ostgaard@varnesregionen.no
frode.lauvsnes@varnesregionen.no

Steinkjer vgs

Andreas Dahlum
pp-rådgiver
992 94 536
andda@trondelagfylke.no 

Silje Skevik
pp-rådgiver
909 62 938
silsk@trondelagfylke.no

Leksvik vgs

Andreas Dahlum
pp-rådgiver
992 94 536
andda@trondelagfylke.no

Mære vgs

Silje Skevik
pp-rådgiver
909 62 938
silsk@trondelagfylke.no

Inderøy vgs

Mette Foseid Brattgjerd
pp-rådgiver
994 92 460
metbr@trondelagfylke.no

Levanger vgs

Rune Voldseth
pp-rådgiver
741 76 215/ 995 99 870
runvo@trondelagfylke.no

Verdal vgs

Anne Lisbeth Gjøvikli
pp-rådgiver
741 79 216/476 23 715
anngj@trondelagfylke.no

Kristin Baglo
pp-rådgiver
909 62 938
kriba@trondelagfylke.no

Ytre Namdal vgs

Heidi Volden
pp-rådgiver
74396030
Heidi.Volden@naroy.kommune.no

Olav Duun vgs

Tove Nyborg
pp-rådgiver
970 54 146
tove.nyborg@mnsk.no

Eivind Kolsvik
pp-rådgiver
959 91 031
eivind.kolsvik@mnsk.no

Grong vgs

Oddveig Regine Amdal
pp-rådgiver
91002990/ 95430067
oddveig.regine.amdal@grong.kommune.no

Sist oppdatert 11.06.2018