Hvem er vi?

PPT for videregående opplæring Trøndelag fylkeskommune

PPT vgo er organisert i regioner som igjen samarbeider om oppgavene innenfor sin region. Det framgår av oversikten hvilke PP-rådgivere/psykologer som er tilknyttet de ulike regionene og hvilke skoler de betjener. PPT vgo er administrativt tilknyttet Avdeling for utdanning (UTD) og Seksjon for elevtjenester og inntak. 

Teamleder PPT vgo: 
Lis Cathrin Stavrum
917 22 828
lisst@trondelagfylke.no

Fagkoordinator PPT vgo Trondheimsregionen: 
Ann Elisabeth Skjønberg
909 24 749
annskj@trondelagfylke.no

Bybroen videregående skole

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Byåsen vgs

Wenche Hårstad
476 13 928
wenhar@trondelagfylke.no

Hillevi Stavnes
413 65 349
hilsta@trondelagfylke.no

Marianne Eidem Fostervold
741 79 711
marifos@trondelagfylke.no

Connie Cecilie Davik
934 53 065
conda@trondelagfylke.no

Charlottenlund vgs

Nils Lyhus
481 27 828
nilny@trondelagfylke.no

Hege Østraat
905 38 217
hegost@trondelagfylke.no

Christina Meland
468 78 566
chrmel@trondelagfylke.no

Marianne Eidem Fostervold
741 79 711
marifos@trondelagfylke.no

Elise Mastad Rønning
475 13 746
eliron@trondelagfylke.no

Heimdal vgs

Kristine Fjøsne Berge
469 32 038
kriberg@trondelagfylke.no

Hege Østraat
905 38 217
hegost@trondelagfylke.no

Marianne Eidem Fostervold
741 79 711
marifos@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Katedralskolen

Grethe Okstad
952 62 309
greok@trondelagfylke.no

Vibeke Falck Holte
480 01 226
vibhol@trondelagfylke.no

Kristen videregående skole Trøndelag

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Lukas videregående skole AS

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Malvik vgs

Nils Lyhus
481 27 828
nilny@trondelagfylke.no

Cecilie Bjørge
476 47 982
cecbj@trondelagfylke.no

Christina Meland
468 78 566
chrmel@trondelagfylke.no

Elise Mastad Rønning
475 13 746
eliron@trondelagfylke.no

Melhus vgs

Ann Elisabeth Skjønberg
909 24 749
annskj@trondelagfylke.no

Inger-Marit Hindseth
907 70 920
inghi@trondelagfylke.no

Elise Mastad Rønning
475 13 746
eliron@trondelagfylke.no

Momo Waldorfskole AS

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Selbu videregående skole

Hilde Kathrine Overvik
917 42 802
hilov@trondelagfylke.no

Skansen Videregående Steinerskole

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Skjetlein vgs

Inger-Marit Hindseth
907 70 920
inghi@trondelagfylke.no

Wenche Hårstad
476 13 928
wenhar@trondelagfylke.no

Vibeke Falck Holte
480 01 226
vibhol@trondelagfylke.no

Strinda vgs

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Grethe Okstad
952 62 309
greok@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Thora Storm vgs

Kristine Fjøsne Berge
469 32 038
kriberg@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Vibeke Falck Holte
480 01 226
vibhol@trondelagfylke.no

Tiller vgs

Cecilie Bjørge
476 47 982
cecbj@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Øya videregående skole

Benthe Hansen
416 19 928
benhan@trondelagfylke.no

Camilla Øwre-Johnsen
951 68 696
camow@trondelagfylke.no

Linn Blomsø
476 34 967
linbl@trondelagfylke.no

Kari Kløften
Konsulent
741 74 319/922 53 724

Johan Bojer vgs, skolested Rissa

Nina Beate Hoøen
pp-rådgiver
952 62 315
ninhoo@trondelagfylke.no

Åfjord vgs

Nina Beate Hoøen
pp-rådgiver
952 62 315
ninhoo@trondelagfylke.no

Fosen vgs

Hillevi Stavnes
pp-rådgiver
413 65 349
hilsta@trondelagfylke.no

Gauldal vgs

Ole Magnar Horgøien
pp-rådgiver
909 55 313
oleho@trondelagfylke.no

Oppdal vgs

Anita Bjørgen
pp-rådgiver
984 19 294
anibj@trondelagfylke.no

Røros vgs

Mette Grytbakk
pp-rådgiver
928 33 107
metgr@trondelagfylke.no

Kyrksæterøra vgs

Rita Jeanette Sandvik
472 95 299
ritsa@trondelagfylke.no

Connie Cecilie Davik
934 53 065
conda@trondelagfylke.no

Guri Kunna vgs

Evelyn Ovesen
906 62 401
eveove@trondelagfylke.no

Connie Cecilie Davik
934 53 065
conda@trondelagfylke.no

Orkdal vgs

Lisa Bruteig Olsen
905 70 724
lisol@trondelagfylke.no

Torunn Viken
toran@trondelagfylke.no

Inge-Ernald Simonsen
952 62 302
ingsim@trondelagfylke.no

Meldal vgs

Lisa Bruteig Olsen
905 70 724
lisol@trondelagfylke.no

Torunn Viken
toran@trondelagfylke.no

Inge-Ernald Simonsen
952 62 302
ingsim@trondelagfylke.no

Ole Vig vgs

Kirsti Østgaard
pp-rådgiver
468 88 313
e-kiros@trondelagfylke.no

Frode Lauvsnes
pp-rådgiver
476 77 203
e-frola@trondelagfylke.no

Meråker vgs

Kirsti Østgaard
pp-rådgiver
468 88 313
e-kiros@trondelagfylke.no

Aglo vgs

e-kiros@trondelagfylke.no
e-frola@trondelagfylke.no

Steinkjer vgs

Andreas Dahlum
pp-rådgiver
992 94 536
andda@trondelagfylke.no 

Silje Skevik
pp-rådgiver
984 43 187
silsk@trondelagfylke.no

Leksvik vgs

Andreas Dahlum
pp-rådgiver
992 94 536
andda@trondelagfylke.no

Mære vgs

Silje Skevik
pp-rådgiver
477 58 179
silsk@trondelagfylke.no

Inderøy vgs

Mette Foseid Brattgjerd
pp-rådgiver
994 92 460
metbr@trondelagfylke.no

Verdal vgs

Anne Lisbeth Gjøvikli
pp-rådgiver
741 79 216/476 23 715
anngj@trondelagfylke.no

Kristin Baglo
pp-rådgiver
909 62 938
kriba@trondelagfylke.no

Levanger vgs

Rune Voldseth
pp-rådgiver
741 76 215/ 995 99 870
runvo@trondelagfylke.no

Ytre Namdal vgs

Lillian Finne
pp-rådgiver
477 04 476
lillian.finne@naroy.kommune.no

Olav Duun vgs

Skjalg Brecke
pp-rådgiver
959 78 412
skjbr@trondelagfylke.no

Grong vgs

Irene Opdal
pp-rådgiver
481 08 238
ireop@trondelagfylke.no

Val videregående skole AS

Lillian Finne
pp-rådgiver
477 04 476
lillian.finne@naroy.kommune.no

Sist oppdatert 08.09.2020