Hvem er vi og hvordan ta kontakt

PPT er administrativt tilknyttet Avdeling utdanning og kompetanse og er et eget team i Seksjon for elevtjenester. Ledelsen i PPT består av teamleder og gruppeledere. 

Teamleder: 
Lis Cathrin Stavrum
lisst@trondelagfylke.no
741 74 336 / 917 22 828 

Gruppeleder Region Midt: 
Elise Mastad Rønning 
eliron@trondelagfylke.no
741 79 077 / 475 13 746

Gruppeleder Region Nord: 
Andreas Dahlum
andda@trondelagfylke.no
741 77 836 / 992 94 536 

Ansatte

PPT er tverrfaglig sammensatt av pedagoger og psykologer som er tilknyttet ulike regioner. PPT har også egne ansatte som har ansvar for oppfølging av elever som er bosatt i barneverninstitusjoner. 

 

Bybroen videregående skole

Camilla Øwre-Johnsen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 71

 

Ann Elisabeth Skjønberg
pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 51 909 24 749

 

Vibeke Falck Holte
Psykolog
74 17 43 53 480 01 226

 

Byåsen videregående skole

Wenche Hårstad
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 97 66 476 13 928

 

Cecilie Bjørge
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 96 35 476 47 982

 

Charlottenlund videregående skole

Christina Meland Mæhre
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 42 74 468 78 566

 

Kristine Fjøsne Berge
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 43 28 469 32 038

 

Cissi Klein videregående skole

Hege Østraat
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 59 84 905 38 217

 

Benthe Hansen
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
416 19 928

 

Linn Blomsø
Psykolog
74 17 49 82 928 52 795

 

Heimdal videregående skole 

Marianne Fostervold
PP-rådgiver
74 17 97 11 992 27 999

 

Hillevi Stavnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 84 94 413 65 349

 

Vibeke Falck Holte
Psykolog
74 17 43 53 480 01 226

 

Kristen videregående skole Trøndelag

Camilla Øwre-Johnsen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 71

 

Ann Elisabeth Skjønberg
pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 51 909 24 749

 

Connie Cecilie Davik
Psykologspesialist
74 17 42 91 900 41 657

 

Lukas videregående skole AS

Benthe Hansen
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
416 19 928

 

Hege Østraat
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 59 84 905 38 217

 

Malvik videregående skole

Christina Meland Mæhre
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 42 74 468 78 566

 

Kristine Fjøsne Berge
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 43 28 469 32 038

  

Melhus videregående skole

Ann Elisabeth Skjønberg
pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 51 909 24 749

 

Connie Cecilie Davik
Psykologspesialist
74 17 42 91 900 41 657

 

Momo Waldorfskole AS

Inger-Marit Hindseth
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 43 07 907 70 920

 

Skjetlein videregående skole

Inger-Marit Hindseth
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 43 07 907 70 920

 

Hillevi Stavnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 84 94 413 65 349

 

Connie Cecilie Davik
Psykologspesialist
74 17 42 91 900 41 657

 

Strinda videregående skole

Benthe Hansen
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
416 19 928

 

Hege Østraat
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 59 84 905 38 217

 

Linn Blomsø
Psykolog
74 17 49 82 928 52 795

 

Thora Storm videregående skole

Camilla Øwre-Johnsen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 71

 

Grethe Okstad
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 84 952 62 309

 

Vibeke Falck Holte
Psykolog
74 17 43 53 480 01 226

 

Tiller videregående skole

Cecilie Bjørge
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 96 35 476 47 982

 

Wenche Hårstad
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 97 66 476 13 928

 

Linn Blomsø
Psykolog
74 17 49 82 928 52 795

 

Trondheim Katedralskole

Grethe Okstad
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 42 84 952 62 309

 

Hillevi Stavnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 84 94 413 65 349

 

Vibeke Falck Holte
Psykolog
74 17 43 53 480 01 226

 

Øya videregående skole

Inger-Marit Hindseth
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 43 07 907 70 920

 

Connie Cecilie Davik
Psykologspesialist
74 17 42 91 900 41 657

 

Aglo videregående skole

Frode Lauvsnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 81 77 476 77 203

 

Kirsti Østgaard
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 81 88 468 88 313

 

Grong videregående skole

Irene Opdal
Avdelingsleder Elevtjenesten/PP-rådgiver
74 17 75 42 481 08 238

 

Inderøy videregående skole

Mette Foseid Brattgjerd
PPT og sosialpedagogisk rådgiver
74 17 59 07 994 92 460

 

Levanger videregående skole

Erik Byre Guddingsmo
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
995 88 931

 

Meråker videregående skole

Kirsti Østgaard
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 81 88 468 88 313

 

Mære videregående skole

Silje Skevik
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 80 45 984 43 187

 

Olav Duun videregående skole

Skjalg Brecke
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 98 59 959 78 412

 

Ole Vig videregående skole

Frode Lauvsnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 81 77 476 77 203

 

Kirsti Østgaard
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 81 88 468 88 313

 

Selbu videregående skole

Torunn Angen Viken
Pedagogisk psykologisk rådgiver/Lektor med tilleggsutdanning
412 48 787

 

Steinkjer videregående skole

Andreas Dahlum
Gruppeleder PPT region nord
74 17 78 36 992 94 536

 

Silje Skevik
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 80 45 984 43 187

 

Verdal videregående skole

Kjersti Steinsli
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 53 34 482 30 522

 

Val videregående skole AS

Ytre Namdal videregående skole

 

 

Fosen videregående skole

Nina Beate Hoøen
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 43 62 928 07 038

 

Gauldal videregående skole

Torunn Angen Viken
Pedagogisk psykologisk rådgiver/Lektor med tilleggsutdanning
412 48 787

 

Guri Kunna videregående skole

Nina Selvåg
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 79 56 996 09 610

 

Johan Bojer videregående skole

Jenny Merethe Vaarheim Brovold
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
416 81 735

 

Kyrksæterøra videregående skole

Rita Jeanette Sandvik
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 70 52 472 95 299

 

Meldal videregående skole

Lisa Bruteig Olsen
Ped.psyk. rådgiver
74 17 43 37 905 70 724

 

Inge Ernald Simonsen
Psykolog
74 17 43 05 952 62 302

 

Oppdal videregående skole

Anita Bjørgen
Lektor
984 19 294

 

Orkdal videregående skole

Lisa Bruteig Olsen
Ped.psyk. rådgiver
74 17 43 37 905 70 724

 

Inge Ernald Simonsen
Psykolog
74 17 43 05 952 62 302

 

Røros videregående skole

Mette Grytbakk
PP-rådgiver/OT-veileder
74 17 75 91 928 33 107

 

Åfjord videregående skole

Nina Beate Hoøen
Pedagogisk psykologisk rådgiver
74 17 43 62 928 07 038

 

Jenny Merethe Vaarheim Brovold
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
416 81 735

  

Knut Sæther
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 43 25 906 41 102

 

Elisabet Keiseraas
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 42 76 482 94 754

 

Mari Duesten
Pedagogisk - psykologisk seniorrådgiver
74 17 43 45 977 08 271

 

Hilde Kathrine Overvik
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
74 17 71 95 917 42 802

 

PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Trøndelag. Skolene og PPT har flere faste samarbeidsarenaer der behov for bistand fra PPT skal drøftes. Ved behov for individrettet bistand fra PPT skal eleven alltid signere på et henvisningsskjema. 

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen (f.eks. gjennom kontaktlærer) som igjen kan ta kontakt med PPT for å drøfte bistand. 

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. 

Henvisningsskjema finner du her: 

Henvisningsskjema for ungdom i videregående opplæring 

Henvisningsskjema for grunnskoleelever bosatt på institusjon 

Pedagogisk rapport

Henvisningsskjema systemsak

 

 

Sist oppdatert 28.02.2024