PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hvem er vi?

PPT i Trøndelag fylkeskommune.

Hva gjør vi?

PPT i Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever.

Hvordan ta kontakt med PPT?

Skolen og PPT har flere faste samarbeidsarenaer. Behov for bistand fra PPT kan blant annet drøftes på disse.

For elever tilknyttet barnevernsinstitusjoner

Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, og som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste.

Veileder i psykisk helse og læring i skole

Veilederen er et verktøy som kan benyttes i møte med elever med utfordringer knyttet til læring og psykisk helse i skolen.

Veileder i psykisk helse og læring i lærebedrifter

Veilederen er et verktøy som kan benyttes i møte med elever med utfordringer knyttet til læring og psykisk helse i lærebedriften.