PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hvem er vi og hvordan ta kontakt med oss

PPT i Trøndelag har ansatte i hele fylket, i tilknytning til våre videregående skoler. Her finner du en oversikt over hvem vi er og hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Hva gjør vi og hva kan vi tilby

PPT er en støttetjeneste for videregående opplæring. Her finner du en oversikt over mandatet vårt og hva vi kan tilby av kurs og kompetanseutvikling for skoler og lærebedrifter.

Årshjul for helhetlig oppfølging

PPT jobber i tråd med fylkeskommunens system for identifisering og oppfølging når det oppstår bekymring rundt en elev.

Veileder i psykisk helse og læring i skole

Veilederen er et verktøy som kan benyttes i møte med elever med utfordringer knyttet til læring og psykisk helse i skolen.

Veileder i psykisk helse og læring i lærebedrifter

Veilederen er et verktøy som kan benyttes i møte med elever med utfordringer knyttet til læring og psykisk helse i lærebedriften.