PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo)

Hvem er vi?

PPT for videregående opplæring Trøndelag fylkeskommune.

Hva gjør vi?

PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever.

Hvordan ta kontakt med PPT?

Skolen og PPT vgo har flere faste samarbeidsarenaer. Behov for bistand fra PPT vgo kan blant annet drøftes på disse.

For elever tilknyttet barnevernsinstitusjoner

Den fylkeskommunale PP-tjenesten har ansvar for oppfølging av grunnskoleelever bosatt på institusjon, og som har behov for kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste.