Samfunnskontrakten

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Hovedmålsettingen i Samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass og at man i større grad treffer behovet for arbeidskraft og kompetanse i næringslivet.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet to prosjektstillinger for å jobbe med Samfunnskontrakten.

 
Kontaktpersoner:

 Anette Ege

, tlf:936 85 324

Erlend Bergh

, tlf:952 23 830

 

Tilskudd Samfunnskontrakten 2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler gjennom Samfunnskontrakten for å stimulere fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.

Denne utlysningen har som hovedformål å fremme gode tiltak som kom fram på samskapningskonferansen «Sammen for suksess. Styrk felleskapet, øk fullføringen».

 Tiltak som understøtter følgende punkt.

  • Skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedrift der målet er flere elever ut som lærlinger

 Klikk her for hele beskrivelsen av utlysningsteksten

Søknadsfristen er satt til 08.05.2024 

Søknad opprettes i Regionalforvaltning, her:

 Tilskudd Samfunnskontrakten

Sist oppdatert 18.04.2024