Samfunnskontrakten

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Hovedmålsettingen i Samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass og at man i større grad treffer behovet for arbeidskraft og kompetanse i næringslivet.

Trøndelag Fylkeskommune har opprettet to prosjektstillinger for å jobbe med Samfunnskontrakten.

 
Kontaktpersoner:

 Anette Ege

, tlf:936 85 324

Erlend Bergh

, tlf:952 23 830

 

Tilskudd Samfunnskontrakten 2024

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler gjennom Samfunnskontrakten for å stimulere fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater.

Tiltak som understøtter følgende punkter, vil bli prioritert  

  • Prioritet 1: Skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedrift der flere elever ut i læretid er målet 
  • Prioritet 2: Etablere systematisk språkopplæring som er relevant for lærefaget
  • Prioritet 3: Støtte til psykososiale tiltak som kan ha positiv innvirkning på evne til fullføring  

 

Klikk her for hele beskrivelsen av utlysningsteksten

 

Søknadsfristen er satt til 15.02.24 

 

Søknad opprettes i Regionalforvaltning, her:

 Tilskudd Samfunnskontrakten

Sist oppdatert 29.11.2023