Samfunnskontrakten

KS, myndighetene og øvrige parter i arbeidslivet er blitt enige om en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Hovedmålsettingen i Samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass og at man i større grad treffer behovet for arbeidskraft og kompetanse i næringslivet.

Trøndelag Fylkeskommune har opprettet to prosjektstillinger for å jobbe med Samfunnskontrakten.

 
Kontaktpersoner:

 Anette Ege

, tlf:936 85 324

Erlend Bergh

, tlf:952 23 830

Tilskudd:

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler gjennom Samfunnskontrakten for å stimulere fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger og lærekandidater.

Retningslinjer  

  • Søknaden skal beskrive tiltak på systemnivå, ikke individnivå  
  • Søknaden må inneholde en plan og kostnadsoversikt for hvordan midlene skal benyttes og hvordan den kan knyttes til prioriteringer og fokusområder nevnt ovenfor  
  • Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter kan søke  
  • Søknaden må inneholde ekstern samarbeidspartner/e  
  • Søknader skal understøtte elever/lærlinger i Trøndelag Fylkeskommune  
  • Det vil bli stilt krav til rapportering, progresjon og resultater   

 

Søknad opprettes i Regionalforvaltning - søk her:

Startside (regionalforvaltning.no)

 

Tilskudd for samfunnskontrakten 2023
Sist oppdatert 27.01.2023