User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev

Inntak videregående opplæring

Vi gir deg informasjonen du trenger for å søke opptak til videregående opplæring i Trøndelag.

Skoler

32 videregående skoler, Nettskolen, sommerskole og internasjonalt samarbeid. Her får du full oversikt over skoletilbudet i Trøndelag.

Satsingsområder

Informasjon om ulike aktiviteter for elever.