User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev

Inntak videregående opplæring

Vi gir deg informasjonen du trenger for å søke opptak til videregående opplæring i Trøndelag.

Opplæringstilbud

Her får du oversikt over skolene våre, internasjonale samarbeid, samisk, nettskole og sommerskole

Skolerute

Se skoleruta for inneværende skoleår samt neste skoleår her.

Elev-PC

Som elev har du to valgmuligheter: bruke egen datamaskin eller kjøpe PC til redusert pris gjennom fylkeskommunen.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Klage på karakter

Her finner du informasjon om det å klage på standpunktkarakter eller formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Satsingsområder

Informasjon om ulike satsingsområder innen videregående opplæring.

Reglement

Informasjon om fraværs- og ordensregler i videregående skole.