User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Elev

Inntak videregående opplæring

Vi gir deg informasjonen du trenger for å søke opptak til videregående opplæring i Trøndelag.

Opplæringstilbud

Her får du oversikt over skolene våre, internasjonale samarbeid, samisk, nettskole og sommerskole

Skolerute

Se skoleruta for inneværende skoleår samt neste skoleår her.

Elev-PC

Som elev har du to valgmuligheter: bruke egen datamaskin eller kjøpe PC til redusert pris gjennom fylkeskommunen.

Programvare

Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i opplæringen.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Klage på karakter

Her finner du informasjon om det å klage på standpunktkarakter eller formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Satsingsområder

Informasjon om ulike satsingsområder innen videregående opplæring.

Reglement

Informasjon om fraværs- og ordensregler i videregående skole.

Digitalt skolebevis

Høsten 2018 innførte Trøndelag fylkeskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.