Elev

Inntak videregående opplæring

Vi gir deg informasjonen du trenger for å søke inntak til videregående opplæring i Trøndelag.

Opplæringstilbud

Her får du oversikt over skolene våre, internasjonale samarbeid, samisk, nettskole og sommerskole

Hjelp til å velge utdanningsprogram

Her finner du gode digitale ressurser som gir svar på spørsmål knyttet til valg av retning i videregående opplæring – om det gjelder i overgangen til videregående fra ungdomsskole – eller fagvalg inn til vg2.

Skolerute

Se skoleruta for inneværende skoleår samt neste skoleår her.

Elev-PC

Som elev har du to valgmuligheter: bruke egen datamaskin eller kjøpe PC til redusert pris gjennom fylkeskommunen.

Programvare

Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i opplæringen.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Digitalt skolebevis

Høsten 2018 innførte Trøndelag fylkeskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.

Reglement

Informasjon om fraværs- og ordensregler i videregående skole.

Klage på karakter

Her finner du informasjon om det å klage på standpunktkarakter eller formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Elevkampanje: Slik kan du komme deg til skolen

Midt i en pandemi er det mange hensyn å ta. Her har medie- og kommunikasjonselever ved Trondheim katedralskole og Tiller videregående skole vært kreative for å bidra til mindre smittespredning.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Trøndelag fylkeskommune har laget felles retningslinjer i faget Yrkesfaglig fordypning.

Satsingsområder

Informasjon om ulike satsingsområder innen videregående opplæring.