Reglement

Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole.

Fraværsgrense

1. august 2016 ble det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du dermed mister retten til å flyttes opp til neste trinn. 

Les mer om fraværsgrensen ved å følge lenkene under.

Ordensreglement

Ordensreglementet kan inneholde lokale tillegg for den enkelte skole. Du finner ordensreglementet på skolens hjemmeside. Følg lenken under for å finne hjemmesidene til de videregående skolene i Trøndelag. 

Videregående skoler i Trøndelag. 

IKT- reglement

IKT-reglementet inneholder dataetiske retningslinjer som gjennom god samhandling, god orden og gode arbeidsvaner skal skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever ved de videregående skolene. Les mer om retningslinjene ved å følge lenken under.

Regler for lån av læremidler

Alle elever i videregåend skole har bekreftet at de skal behandle lånte læremidler pent og levere de tilbake tilfredsstillende forfatning. Les mer om regler for lån av av læremidler ved å følge lenken under.

Sist oppdatert 23.06.2022