User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Inntak videregående opplæring

Søk plass

Skal du begynne på videregående opplæring til høsten? Her er noen frister du må merke deg.

Minoritetsspråklige

For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha gjennomført norsk grunnskole, eller tilsvarende.

Rådgivere-skjema

Informasjon til rådgivere i grunnskolen.

Lover og regler

Her finner du lenker til lover og regler det kan være greit å kjenne til.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til inntakskontoret.