Inntak videregående opplæring

VIGO

Skal du begynne på videregående opplæring? Da kan du sende inn søknad via vigo.no.

Minoritetsspråklige

Ungdommer som har fullført grunnopplæring fra utlandet, og som er kommet til Trøndelag etter 1. juli, kan søke om skoleplass i videregående opplæring skoleåret 2023-2024.

Lover og regler

Her finner du lenker til lover og regler det kan være greit å kjenne til.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til inntakskontoret.