Inntak videregående opplæring

Ofte stilte spørsmål om inntak

Har du søkt videregående opplæring og har spørsmål om inntaket? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål om søking

Ønsker du å vite mer om hvordan du søker og hvilke regler som gjelder? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om søking til videregående opplæring.

VIGO

Skal du begynne på videregående opplæring? Da kan du sende inn søknad via vigo.no.

Minoritetsspråklige

Ungdommer som har fullført grunnopplæring fra utlandet, og som er kommet til Trøndelag etter 1. juli, kan søke om skoleplass i videregående opplæring skoleåret 2022-2023.

Rådgivere-skjema

Informasjon til rådgivere i grunnskolen.

Lover og regler

Her finner du lenker til lover og regler det kan være greit å kjenne til.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til inntakskontoret.