Inntak videregående opplæring

VIGO

Skal du begynne på videregående opplæring? Nettsiden vigo.no er stengt for søknader nå, men åpner igjen etter nyttår neste år.

Minoritetsspråklige

For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha gjennomført norsk grunnskole, eller tilsvarende.

Rådgivere-skjema

Informasjon til rådgivere i grunnskolen.

Lover og regler

Her finner du lenker til lover og regler det kan være greit å kjenne til.

Skoleskyss

Her kan du finne ut om du har rett på skoleskyss og hvordan det fungerer.

Kontakt

Kontaktinformasjon til inntakskontoret.