Høring av forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass

I forbindelse med ny opplæringslov og ny forskrift til opplæringslov, må fylkeskommunen fastsette ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift. Høringsfristen er 26.8.2024.

Forskriften skal inneholde utfyllende regler om hvordan inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass gjennomføres i fylkeskommunen. 

Den nye forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2025, og vil gjelde for inntak og formidling til skoleåret 2025/2026. Forskriften skal behandles av fylkestinget 16-17.10.2024.

Høringen består av ett dokument:

Inntaksforskrift 25-26

Klikk her for å sende svar på høringen

 

Sist oppdatert 20.06.2024