User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kontakt

Inntak til videregående opplæring i Trøndelag

Kontaktinformasjon:

Seksjon elevtjenester og inntak

74 17 40 20

Postadresse

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Besøksadresse Steinkjer

Seilmakergata 2
7725 Steinkjer

Besøksadresse Trondheim

Erling Skakkes gate 14
7013 Trondheim

Sist oppdatert 31.10.2017