Skoleplass for ungdom med fluktbakgrunn

Informasjon til minoritetsspråklige søkere.

Skoleplass for ungdom med fluktbakgrunn

Ungdommer mellom 16 og 24 år som har fullført 9 år allmenn grunnopplæring fra utlandet, og som er kommet til Trøndelag etter 1. juli, kan søke om skoleplass i videregående opplæring skoleåret 2023-2024.

Søknadene vil bli behandlet i slutten av august.

Her finner du søknadsskjemaene

På vilbli.no finner du i tillegg informasjon om bl.a

  • Tilbud for minoritetsspråklige
  • Kombinasjonsklasse
  • Generell studiekompetanse for søker som har studiekompetanse fra utlandet

Se vilbli.no for informasjon til minoritetsspråklige søkere.

Sist oppdatert 06.07.2023