User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Satsingsområder

Trøndersk mesterskap

I samarbeid med World Skills arrangeres Trøndersk mesterskap i yrkesfag. Se oversikt over alle konkurranser her.

Veileder rusforebyggende arbeid

Tips og råd i rusforebyggende arbeid tilpasset ulike målgrupper.

Likestilling på yrkesfag

Trøndelagsmodellen