Satsingsområder

Fylkesmesterskap for yrkesfag

I samarbeid med World Skills arrangeres Fylkesmesterskap i yrkesfag i Trøndelag. Se oversikt over alle konkurranser her.

Veileder rusforebyggende arbeid

Tips og råd i rusforebyggende arbeid tilpasset ulike målgrupper.

Likestilling på yrkesfag

Trøndelagsmodellen