Likestilling på yrkesfag

Målet er å utvikle Trøndelagsmodellen for å rekruttere og ivareta elever/lærlinger som har valgt utradisjonelle yrkesfag for sitt kjønn

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

 

Cecilie Hoff Klungerbo, avdeling utdanning, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ceckl@trondelagfylke.no

Fag: Helse- og oppvekstfag

Irene Laukholm, avdeling utdanning, Trøndelag fylkeskommune

E-post: irela@trondelagfylke.no

Fag: Elektrofag, Teknikk- og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk

I Hovedutvalg for utdanning i februar 2024 ble det orientert fra videre arbeid. I skoleårene 2021-2022, og 2022-2023 ble det blant annet pilotert tiltak i tre skoler for å finne tiltak som kan bidra til bedre gjennomføring for disse elevene.

Les hele saksframlegget og vedtaket her:

Likestilling i videregående opplæring - yrkesfag 

Tidligere saker

Fylkestinget i Trøndelag har satt fokus på utradisjonelle utdanningsvalg. Hovedutvalg for utdanning vedtok i september 2020 blant annet at fylkeskommunen viderefører sitt arbeid med mål om at flere velger, og gjennomfører, en utdanning som er utradisjonell for sitt kjønn og sin kultur innen videregående opplæring.

Les hele saksframlegget og vedtaket her:

Likestilling i videregående opplæring - yrkesfag

#UngIDag-utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer blant barn og unge. Les hele utredningen (NOU 2019:19) her:

Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

Sist oppdatert 05.03.2021