User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Likestilling på yrkesfag

Målet er å utvikle Trøndelagsmodellen for å rekruttere og ivareta elever/lærlinger som har valgt utradisjonelle yrkesfag sett i forhold til kjønn

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Cecilie Hoff Klungerbo, avdeling utdanning Trøndelagfylkeskommune

E-post: ceckl@trondelagfylke.no

Fag: Helse- og oppvekstfag

Irene Laukholm, avdeling utdanning Trøndelagfylkeskommune

E-post: irela@trondelagfylke.no

Fag: Elektrofag, Teknikk- og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk

Sist oppdatert 07.02.2019