User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Digitale læremidler og ressurser

Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i undervisningen. Du finner disse og andre læringsressurser i Skoleportalen.

Skoleportalen
I Skoleportalen finner du digitale verktøy og programvare for nedlastning, samt at portalen inneholder nyttige veiledninger og aktuell IT informasjon til alle elever.

Canvas
Alle elever og lærere i de videregående skolene bruker læringsplattformen Canvas. I dette verktøyet finner du alle fagene dine, og det er der lærerne kommuniserer og tilgjengeliggjør læringsmateriell som du trenger i opplæringen.

SkoleArena 
I SkoleArena finner du informasjon om ditt fravær, karakterer og vurderinger. Foreldre kan få tilgang til SkoleArena ved å hevnde seg til kontaktlærer.

Digitalt bevis
Trøndelag fylkeskommune har innført digitale bevis for elever, lærlinger og lærerkandidater. Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID" ned på telefonen. 

Office 365
Alle elever kan gratis laste ned Office-pakken (Word, Excel m.fl.) via Skoleportalen

Sist oppdatert 29.11.2018