Digitale læremidler og ressurser

Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i undervisningen. Du finner disse og andre læringsressurser i Skoleportalen.

Skoleportalen
I Skoleportalen finner du digitale verktøy og programvare for nedlastning, samt at portalen inneholder nyttige veiledninger og aktuell IT informasjon til alle elever.

Microsoft 365
Alle elever kan laste ned Microsoft 365 som er en samling av kontorstøtteprogram (Word, Excel m.fl.) via Skoleportalen som kan brukes mens man er elev.

Visma InSchool
Visma Inschool benyttes av elever, fagskolestudenter, privatister og voksne deltagere i Trøndelag.
Det er egen påloggingslenke for din skole, se på skolen din sin hjemmeside for å finne riktig lenke for deg.
Visma InSchool har laget en introduksjonsvideo, den finner du her på bokmål og her på samisk

Introduksjonsvideo norsk

Introduksjonsvideo samisk

Visma har også egen mobilapp.

Lenke til informasjon om mobilapp

Skal du være privatist i år, må du melde deg opp i Visma sin egen privatistportal.

Lenke til privatistportal

Canvas
Alle elever og lærere i de videregående skolene bruker læringsplattformen Canvas. I dette verktøyet finner du alle fagene dine, og det er der lærerne kommuniserer og tilgjengeliggjør læringsmateriell som du trenger i opplæringen.

Digitalt bevis

Trøndelag fylkeskommune har innført digitale bevis for elever, lærlinger og lærerkandidater. Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID" ned på telefonen. 

Sist oppdatert 14.08.2023