Digitale læremidler og ressurser

Som elev får du gratis tilgang til de digitale læremidlene du trenger i undervisningen. Du finner disse og andre læringsressurser i Skoleportalen.

Skoleportalen
I Skoleportalen finner du digitale verktøy og programvare for nedlastning, samt at portalen inneholder nyttige veiledninger og aktuell IT informasjon til alle elever.

Microsoft 365
Alle elever kan laste ned Microsoft 365 som er en samling av kontorstøtteprogram (Word, Excel m.fl.) via Skoleportalen som kan brukes mens man er elev.

Canvas
Alle elever og lærere i de videregående skolene bruker læringsplattformen Canvas. I dette verktøyet finner du alle fagene dine, og det er der lærerne kommuniserer og tilgjengeliggjør læringsmateriell som du trenger i opplæringen.

IST Everyday 
I IST Everyday finner du informasjon om ditt fravær og karakterer. Foresatte til elever under 18 år kan logge seg på her: IST Everyday, foresatte

Digitalt bevis
Trøndelag fylkeskommune har innført digitale bevis for elever, lærlinger og lærerkandidater. Gå til App Store eller Google Play og last ned appen "Pocket ID" ned på telefonen. 

Sist oppdatert 04.03.2022