Klage på karakter

Frister:

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter og formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen: 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket. Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Avgangselever, og elever ved påbygg til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager. Slik kan klagen bli behandlet innen fristen til Samordna opptak.

Klage på standpunkt

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av standpunktkarakter. Her finner du informasjon til deg som elev, lærer, skole eller rektor

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av ikke-skriftlig eksamen. Her finner du informasjon til deg som elev, sensor, skole og rektor.

Skjema

Her finner du ulike skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen. Her finnes også skjema som skolen kan benytte i saksbehandlingen.