User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klage på karakter

Frister:

21.juni: Frist for skolene til å sende inn klager for behandling med svar før 28.juni. 02. juli: Frist for skolene til å sende inn oversikt over alle klager fra skolen. 31.august: Siste frist for skolene til å sende inn klager for behandling. Klager behandles i uke 36. 01.oktober: Frist for ny vurdering fra skolen, ved eventuelt vedtak om oppheving av standpunktkarakter i fag.

Klage på standpunkt

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av standpunktkarakter. Her finner du informasjon til deg som elev, lærer, skole eller rektor

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av ikke-skriftlig eksamen. Her finner du informasjon til deg som elev, sensor, skole og rektor.

Skjema

Her finner du ulike skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen. Her finnes også skjema som skolen kan benytte i saksbehandlingen.