User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klage på karakter

Klagebehandling våren 2018, frister:

22. juni: Frist for skolene til å sende inn klager for behandling med svar før 1. juli (Klageinstansen prioriterer klager fra elever som skal ha vitnemål og elever fra Vg2 yrkesfag) 29. juni: Frist for skolene til å sende inn klager for behandling med svar før 20. august

Klage på standpunkt

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av standpunktkarakter. Her finner du informasjon til deg som elev, lærer, skole eller rektor

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Her beskriver vi gangen i klagebehandlig av ikke-skriftlig eksamen. Her finner du informasjon til deg som elev, sensor, skole og rektor.

Skjema

Her finner du ulike skjema som kan benyttes ved klage på standpunktkarakterer og ikke-skriftlig eksamen. Her finnes også skjema som skolen kan benytte i saksbehandlingen.