Karriereveiledning i skolen

Digitalt informasjonsmøte om videregående opplæring

Fylkeskommunen arrangerte digitalt informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte på 10. trinn 2. oktober.

Skolene våre

Her ligger lenke til alle offentlige videregående skoler i Trøndelag

Foreldreguiden til videregående

Det du som forelder trenger å vite om å søke på videregående skole.

Yrkesfag

Her ligger informasjon og filmer om yrkesfaglige utdanningsprogram

Studieforberedende

Her ligger informasjon og filmer om studieforberedende utdanningsprogram

Spissa toppidrett

Her ligger informasjon om Trøndermodellen (spissa toppidrett) som gjelder for elever som satser på toppidrett

Landslinjer og landsdekkende tilbud i Trøndelag

Her vises en oversikt over landslinjer og landsdekkende tilbud i Trøndelag

Bevisste utdanningsvalg

Her ligger tre mikrokurs som handler om muligheter innenfor utdanning og yrke uavhengig av kjønn

Minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge

Her ligger en film med informasjon om opplæringsløp for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge

Grunnkompetanse

Her ligger informasjon om mulighetene som finnes for elever som har behov for et tilrettelagt opplæringsløp

Samisk

Her ligger en film med informasjon om muligheter og behov for samisk språk- og kulturkunnskap i Trøndelag

Internasjonalisering

Internasjonalisering er samarbeid på tvers av landegrenser. Trøndelag fylkeskommune satser på ungdom og internasjonalisering. Internasjonalt samarbeid inkluderer elever i videregående skole, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor.

Hospitering

Her ligger informasjon om hospitering for elever på videregående skole

Åpen skole 2023-2024

Her ligger informasjon om og tidspunkt for åpen skole på videregående skoler i Trøndelag

Søke skoleplass

Her ligger informasjon om hvordan søke på videregående skole i Trøndelag

Å være elev på videregående

Her ligger en film som handler om faglig og sosialt arbeidsmiljø på skolene

Veien etter videregående høyere utdanning

Her ligger filmer og annen informasjon om muligheter innenfor høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

Kompetanseportalen - viktige datoer i 2024

Her finner du en oversikt over arrangement for karrierefaglig påfyll i 2024.

Relevant fagstoff

Hva er karriereveiledning? Les også om nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Her finner du også informasjon om relevante konferanser, samt egen informasjon for karriereveiledere/rådgivere.