Kompetanseportalen for karriereveiledning i Trøndelag - viktige datoer i 2024

Nedenfor følger oversikt over kommende og gjennomførte arrangement (nederst). Nye arrangement legges fortløpende ut, så følg med!

Kommende arrangement

Karrieretimen med Karrieresenteret 

Målgruppe: alle som jobber med eller har interesse av karriereveiledning 

Ansvarlig: Karrieresenteret i Trøndelag 

Hvor: Teamsmøte annenhver mandag kl 1400-1445. Programmet følger nedenfor sammen med andre arrangement, merket med Karrieretimen og tema. Tilgang til møtene finner du her:  Karrieretimen

 

04. mars kl 1400-1445: Karrieretimen: Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning er i sterk utvikling og vekst, og Ståle Ertzgaard og Line Hellem kommer for å orientere om tilbudet som finnes, hvem som kan søke og hvilken kompetanse som kan oppnås.

7. mars 2024 kl 1000-1430: Rådgiverseminar Nord universitet 

Ansvarlig: Nord universitet

Hvor: Campus på Levanger, rom HO160 i hovedbygget

Påmelding: https://nettskjema.no/a/387409 Påmeldingsfrist 1. mars 

12. mars 2024 kl 0900-1230: Webinar rådgiversamling Nord universitet

Ansvarlig: Nord universitet

Påmelding og tilgang til lenke: https://nettskjema.no/a/389692 Påmeldingsfrist 1. mars 

18. mars 2024 (hele dagen): Rådgiverseminar NTNU

Ansvarlig: NTNU, Rådgiverforum Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune

Hvor: NTNU, Trondheim, Kalvskinnet, Akrinn. Kartlenke: Aud. A001 

Seminaret er gratis 

Påmelding - fysisk deltakelse: https://nettskjema.no/a/394635 Påmeldingsfrist 16. februar

Påmelding - digital deltakelse: https://nettskjema.no/a/394650 Påmeldingsfrist 16. februar 

15. april kl 1400-1445: Karrieretimen: Utdanning i utlandet

Hva trenger man å vite for å studere i utlandet? Åsne Vang kommer for å presentere organisasjonen og tilbudet til ANSA - Association of Norwegian Students Abroad.

29. april kl 1400-1445: Karrieretimen: Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for Karriereveiledning - Etikk

En innføring i etikk-delen i Kvalitetsrammeverket og hvordan bruke det i vår praksis.

13. mai kl 1400-1445: Karrieretimen: Trøndelag i Tall – Sysselsetting og behov i arbeidsmarkedet i Trøndelag

Per Jorulf Overvik og Jon Olav Sliper fra TRFK presenterer - på en overraskende fengende måte - oppdatert statistikk om arbeidsliv og kompetansebehov i fylket vårt.

12.-13. september: Karriereveiledningskonferansen 2024

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune v/ Avdeling for utdanning og kompetanse

Hvor: Scandic Hell, Stjørdal

Invitasjon og påmeldingslenke kommer

1. oktober 2024 kl 1800: Digitalt informasjonsmøte om videregående opplæring

Primærmålgruppe: elever og foresatte på 10. trinn i Trøndelag

Sekundærgruppe: alle som jobber med overganger og karriereveiledning i grunnopplæringen i Trøndelag

Mer informasjon og lenke kommer her

Tidligere arrangement

8., 9. og 12. januar 2024: Informasjonsmøte om inntak til videregående opplæring

Lenke til vilbli.no hvor presentasjonen er lagt ut: For rådgivere | Videregående opplæring - vilbli.no

23. januar 2024 kl 13-15: Webinar om bærekraft og tilstedeværelse i veiledningssamtalen

 

29. januar kl 1400-1445: Webinar - møte med Restaurant- og matfagbransjen

Vi møtte Lars Laurentius Paulsen, restaurantgründer og Audi Førde, daglig leder Kvilhaugen i Trondheim. Dere finner opptaket fra sendingen ved å klikke inn på lenken og deretter chat. Webinar - møte med Restaurant- og matfagbransjen 

5. februar kl 1400-1445: KarrieretimenValgkompetanse 

Hva er valgkompetanse, og hvilke metoder og verktøy kan brukes for å ruste dem vi møter til ta gode valg?

6. februar 2024 kl 14-15 Muligheter i Forsvaret BLE AVLYST

Spørsmål til Forsvaret? Ta kontakt med Silje Arntsen arntsensilje@gmail.com   

Ansvarlig: Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Forsvaret 

19. februar kl 1400-1445: Karrieretimen: Utdanning.no

Utdanning.no har mange muligheter og nyttige verktøy for utforskning og karrierelæring. Vi får en oppdatering på hva som er nytt på nettstedet.

Sist oppdatert 27.02.2024