User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Internasjonalisering

I tråd med Fylkestingets internasjonale strategi og satsingen på ungdom og internasjonalisering, tilbyr Trøndelag fylkeskommune studiemuligheter i utlandet og muligheter for praksis og hospitering i utlandet. Fylkeskommunen har et nettverk av kontakter i mange europeiske land.

Avdeling for utdanning samarbeider med videregående skoler, lærebedrifter og opplæringskontor i fylket og gir blant annet rådgivning om internasjonalt samarbeid. Målgrupper for avdelingens internasjonale arbeid er elever i videregående skole, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Fylkeskommunen tilbyr elever i Trøndelag mulighet for å ta Vg2 i Storbritannia og Belgia. Tilbudene stiller store krav til elevenes evne til omstilling, selvstendig og målrettet arbeid.

Se brosjyren "Studietilbud i utlandet 2018-2019".

Referansebrev fra kontaktlærer

Les mer om VG2 studietilbud i Norfolk og last ned brosjyre her

Vg2 studiespesialisering.

Les mer i brosjyre om Norfolk County.

Les mer om VG2 studietilbud i York og last ned brosjyre her

Vg2 for følgende utdanningsprogram:

  • Studiespesialisering
  • Kunst, design og arkitektur, studieforberedende
  • Musikk, dans og drama, studieforberedende
  • Medier og kommunikasjon, studieforberedende
  • Idrettsfag, studieforberedende

Les mer i brosjyre om York College.

Les mer om VG2 studietilbud i Belgia og last ned brosjyre her

Vg2 studiespesialisering.

Les mer i brosjyre om Brussel.

Gjennom Erasmus+ tilbyr Trøndelag fylkeskommune praksisopphold i andre europeiske land. Nærmere informasjon om tilbudet vil bli avklart i løpet av høsten 2017.

Informasjon om tilbud for våren 2018

Hopp i det!: Nord-Trøndelags utplasseringstilbud for lærlinger. Brosjyre 2017-2018.

Hopp i det!: Nord-Trøndelags hospiteringstilbud for instruktører og lærere. Brosjyre 2017-2018.

Practice Europe: Sør-Trøndelags utplasseringstilbud

 

 

Les mer: Trøndelag fylkeskommunes internasjonale arbeid "Næring og innovasjon"

Sist oppdatert 16.02.2018