Internasjonalisering

Internasjonalisering er samarbeid på tvers av landegrenser. Trøndelag fylkeskommune satser på ungdom og internasjonalisering. Internasjonalt samarbeid inkluderer elever i videregående skole, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor. Fylkeskommunen tilbyr Vg2-løp i utlandet og muligheter for å gjennomføre læretid, praksis og annen hospitering i utlandet. Vi har et nettverk av kontakter i mange europeiske land, og vi samarbeider med videregående skoler, lærebedrifter og opplæringskontor i vårt eget fylke. Vi kan også gi rådgivning om internasjonalt samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Vg2 tilbud i utlandet

Her finner du informasjon om studietilbud i utlandet for Vg2-elever

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Her finner du informasjon om IB DP som tilbys ved Trondheim Katedralskole

Erasmus+ for fag- og yrkesopplæring

Her finner du generell informasjon om Erasmus+ for fag- og yrkesopplæring og ECVET

Læretid i utlandet

Her finner du informasjon om Erasmus+ utenlandsopphold for lærlinger

Hospitering for faglærere og instruktører

Her finner du informasjon om muligheter for Erasmus+ hospitering, kurs og jobbskygging i Europa

Nyttige lenker

Her finner du lenker til relevant informasjon om internasjonalisering