User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Internasjonalisering

I tråd med politisk bestilling og satsingen på ungdom og internasjonalisering, tilbyr Trøndelag fylkeskommune studiemuligheter i utlandet og muligheter for praksis og hospitering i utlandet. Fylkeskommunen har et nettverk av kontakter i mange europeiske land. Avdeling for utdanning samarbeider med videregående skoler, lærebedrifter og opplæringskontor i fylket og gir blant annet rådgivning om internasjonalt samarbeid. Målgrupper for avdelingens internasjonale arbeid er elever i videregående skole, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Her finner du informasjon om studietilbud i utlandet for Vg2-elever

Mobilitet for lærlinger

Her finner du informasjon om utenlandsopphold for lærlinger