Erasmus+ for fagopplæring

Gjennom Erasmus+ kan lærlinger, fagpersoner og instruktører fra lærebedrifter og opplæringskontor gjennomføre praksisopphold, hospitering og kurs i bedrifter eller ved opplæringsinstitusjoner i Europa. Trøndelag fylkeskommune har lang erfaring med Erasmus+, er akkreditert for mobilitet innen yrkesfag (2021-2027) og har vært med i nasjonalt Ecvet experts team.

Trøndelag fylkeskommune har blitt akkreditert konsortium for Erasmus+ yrkesfaglig mobilitet for perioden 2021 -2027.

Trøndelag fylkeskommune har som mål å styrke regionalt samarbeid om yrkesfagopplæring, kvalitet i opplæringen og regionens posisjon internasjonalt.

Trøndelag fylkeskommune og partnere i mobilitetskonsortiet (opplæringskontor og lærebedrifter) har jobbet med mobilitet til Europa siden 1998.

Fylkeskommunens hovedoppgave er å koordinere konsortiet for internasjonalisering og mobilitet, utplassering av lærlinger, unge fagarbeidere, fagpersoner og instruktører fra bedrifter.

Trøndelag fylkeskommune og alle medlemmer i konsortiet jobber sammen med å bygge nettverk av gode samarbeidspartnere/bedrifter i Europa. Vi har kontakter i mange EU-land.

Flere titalls lærlinger og instruktører reiser ut årlig for utplassering og hospitering til utlandet. Utreisende får et Erasmus+ stipend, som er tilskudd til reise, opphold, eventuell språkkurs og administrasjon.

Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring i ditt fag, lære et annet språk og få nye venner og erfaringer.

 

 

 

Sist oppdatert 04.05.2023