Erasmus+ for fagopplæring

Gjennom Erasmus+ kan yrkesfagelever, lærlinger, faglærere og instruktører fra bedrifter og opplæringskontor gjennomføre praksisopphold/hospitering/kurs i bedrifter eller ved opplæringsinstitusjoner i Europa. Trøndelag fylkeskommune har lang erfaring med Erasmus+, er Charter sertifisert for mobilitet innen yrkesfag og er med i nasjonalt Ecvet experts team.

På grunn av koronapandemien har fylkeskommunen avlyst all utveksling til utlandet gjennom Erasmus+.

Dette gjelder foreløpig ut skoleåret 2020-2021.

Lærebedrifter og opplæringskontor har blitt oppfordret til å ikke planlegge eller sette i gang utenlandsopphold for lærlinger og instruktører inntil videre, foreløpig ut våren 2021.

Vi vurderer situasjonen på nytt i juni 2021 og kommer med mer informasjon da.. 

 

 

 


 

Sist oppdatert 18.02.2021