User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Erasmus+ for fagopplæring

Erasmus+ for fagopplæring

 

 Logo for VET Charter

 

 

Trøndelag fylke er Charter sertifisert for yrkesfaglig mobilitet siden 2009.

Trøndelag fylkeskommune har deltatt aktivt i EU-s utdanningsprogram siden 1998. Vi har lang erfaring med mobilitet innen yrkesfag, god kvalitet på gjennomføring av yrkespraksis i utlandet, godt samarbeid med lærebedrifter og opplæringskontor i hele fylket og partnere i utlandet. Derfor har TRFK blitt tildelt Erasmus+ Charter sertifisering for hele Erasmus perioden, foreløpig ut 2020. Dette er et kvalitetsmerke og anerkjennelse av et systematisk og målrettet samarbeid som er gjort gjennom mange år mellom Avdeling for opplæring, opplæringskontor og lærebedrifter.

Som bekreftelse på det, skal TRFK stolt bruke kvalitetsmerke, Erasmus+ Vet Charter Logo på nettsiden sin og all annet dokumentasjon i forbindelse med Mobilitet til Europa innen Fagopplæring. Kvalitetsanerkjennelse forplikter oss til å jobbe videre med stadig forbedring av kvalitet i utplasseringene og faglig innhold, dokumentering, vurdering og godkjenning av læreutbytte fra utlandet for hver utreisende lærling og yrkesfagelev.

Les mer om Erasmus+ her: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/erasmus

 

Logo for ecvet team

 

 

 
TRFK har også gjort seg bemerket i europeisk samarbeid om ECVET og er medlem i Nasjonal ECVET Expert gruppe. 

Hva er ECVET?

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.

I Norge anvendes ECVET som et virkemiddel for å heve kvaliteten i læringsopphold i andre europeiske land.

Dette oppnås gjennom anerkjennelse og overføring av læring mellom forskjellige læringsmiljøer og på tvers av landegrenser og systemer i Europa. ECVET skal således skape en felles forståelse og ikke minst et felles språk for anerkjennelse og overføring av læring og kvalifikasjoner i Europa.

Det særegne med ECVET er at det setter fokus på læringsutbyttet, Learning Outcome – det vil si hva en person kan og vet - og ikke på hvordan han eller hun har oppnådd denne kompetansen.

ECVET kan brukes både til nasjonale og tverrnasjonale aktiviteter, men vi har i Norge valgt utelukkende å bruke det i forbindelse med mobilitet på tvers av landegrenser, både når vi sender elever og lærlinger ut, og når vi mottar elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring.

National ECVET team

Norwegian National ECVET Expert Team: Carl Endre Espeland (DIKU), Angelika Grande (Trøndelag Fylkeskommune), Tore Kjærgård (DIKU), Lene Sørbråten (Nord-Gudbrandsdal Videregående Skole), Tor Magne Andreasen (Nordland Fylkeskommune), Julianne Breivik (Borgund Videregående Skole), Guillaume Jagle (Akershus Fylkeskommune)

Les mer om Ecvet her:

https://diku.no/ressurser-og-verktoey/european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet

http://www.ecvet-toolkit.eu/

Siden 1998 har TRFK  samarbeid med DIKU i Bergen. I stor grad har TRFK vær med som en kontraktør for midler fra Erasmus+, rettet mot yrkesfagopplæring i Europa. TRKF søker hvert år på vegne av alle opplæringskontor og lærebedrifter i Trøndelag om stipend for mobilitet i utlandet for våre lærlinger, yrkesfaglærere og instruktører fra bedrifter.  Lærlinger kan ha utplassering i alle EU-land og lengde på oppholdet er fra 3 til 9 måneder. Lærere og instruktører har mulighet til faglig hospitering i bedriftene i Europa. Oppholdet kan vare fra 4 dager.

Nyutdannede fagarbeidere kan få Erasmus+ stipend til et arbeidsopphold i utlandet inntil 12 måneder. 
Ved interesse, ta kontakt med din lærebedrift og TRFK.

Sist oppdatert 25.04.2019