Erasmus+ for fagopplæring

Gjennom Erasmus+ kan yrkesfagelever, lærlinger, faglærere og instruktører fra bedrifter og opplæringskontor gjennomføre praksisopphold/hospitering/kurs i bedrifter eller ved opplæringsinstitusjoner i Europa. Trøndelag fylkeskommune har lang erfaring med Erasmus+, er Charter sertifisert for mobilitet innen yrkesfag og er med i nasjonalt Ecvet experts team.

På grunn av Corona har fylkeskommunen avlyst all utveksling til utlandet. Dette gjelder foreløpig ut 2020

Trøndelag fylkeskommune har deltatt aktivt i EU-s utdanningsprogram i mange år. Vi har lang erfaring med Erasmus+ mobilitet innen yrkesfag, god kvalitet på gjennomføring av yrkespraksis i utlandet, godt samarbeid med lærebedrifter, OKiT (opplæringskontorene Trøndelag) og partnere i utlandet. Derfor har Trøndelag fylkeskommune blitt tildelt Erasmus+ Charter sertifisering for hele Erasmus perioden, foreløpig ut 2020. Dette er et kvalitetsmerke og anerkjennelse av dette systematiske og målrettede samarbeidet.

Som bekreftelse på det, skal Trøndelag fylkeskommune bruke kvalitetsmerket, Erasmus+ Vet Charter Logo på nettsiden sin og all annet dokumentasjon i forbindelse med Mobilitet til Europa innen Fagopplæring. Kvalitetsanerkjennelse forplikter oss til å jobbe videre med stadig forbedring av kvalitet i utplasseringene og faglig innhold, dokumentering, vurdering og godkjenning av læreutbytte fra utlandet for hver utreisende lærling og yrkesfagelev.

Les mer om Erasmus+ her: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/erasmus

Erasmus+ Mobilitet Workshop - Meld deg på her 

TRFK har også gjort seg bemerket i europeisk samarbeid om ECVET og er medlem i Nasjonal ECVET Expert gruppe. 

Hva er ECVET?

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training" og er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring. I Europa brukes systemet i forbindelse med mobilitet på tvers av landegrenser, både når elever, lærlinger og fagpersoner reiser ut  for praksis og hospitering innen yrkesfagopplæring.

Les mer om ECVET, ECVET-ressurser og nasjonale ECVET eksperter her: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/european-credit-system-for-vocational-education-and-training-ecvet

VET mobility charter logoECVET logo

Sist oppdatert 18.08.2020